Liturgische schikking Hemelvaart 2021

Aan de basis is de aarde gesymboliseerd met mos, stenen en hout.

Onder de aarde het blad van de vingerplant, als symbool van Gods liefde voor de aarde.

De gerbera’s staan voor de 11 apostelen omhoog kijkend naar de hemel.

Een witte roos in een wolk van gipskruid symboliseert Christus die opstijgt naar de hemel.

Liturgische schikking veertigdagen tijd 2021

Thema: Ik ben er voor jou

1e zondag van de 40 dagen tijd.

De boomstammetjes en glazen vormen samen een hart. Het woord hart is terug te vinden in
barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft
en zich over de ander ontfermt.
‘open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar.

Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten. Er zijn voor elkaar.
In de glazen staan bloemen die een klein beetje lijken op vergeet-mij-nietjes. Aan de rand van de schikking zien we gedroogde lavendelbloemen, een geurig symbool voor goede zorg.

2e zondag van de 40 dagen tijd.

Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’.
De glazen zijn deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naarhet spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels.

3e zondag van de 40 dagen tijd.

Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis.
Bij de opening van het hart van de schikking ligt een vogelnestje.
In de vaasjes plaatsen we een groot blad. Een blad dat als een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind. Aan het grote glas hangen kleine vaasjes met kleine bloemetjes. Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid.

4e zondag van de 40 dagen tijd.

Mattheüs 25:36
“Ik was naakt en jullie kleedden mij”

Een dik touw accentueert de open hartvorm. Een hartvorm staat voor barmhartigheid. Een vorm van barmhartigheid is de naakten te kleden. Jezus heeft ons geleerd wat barmhartigheid is. Jezus spoort ons ook aan om goede werken te doen. Een aantal stammetjes zijn deze week bekleedt met touw. (de naakten zijn gekleed)
In de glazen potjes ziet u bloeiende bloesems.

5e zondag van de 40 dagen tijd.

Mattheüs 25:35
“Ik had honger en jullie gaven mij te eten”
De schikking staat in een hartvorm. Een vorm van barmhartigheid is: de hongerigen te eten geven.
In Mattheüs 25 zegt Jezus: “Als je straks terugkijk: wat heb jij dan voor je naaste gedaan. Heeft hij te eten gekregen of kwam hij om van de honger?” Wie brood heeft kan leven, kan verder de toekomst in kijken. En daarmee denken we,
nu we richting Pasen gaan, ook aan het brood dat Jezus deelt.

In deze schikking ziet u de korenaren. Die symbool staan voor het brood, voor het eten.
De bonen die in de Biddag-schikking gebruikt zijn, zijn in het water gelegd en zijn ontsproten.
Deze voedzame zaden vormen de verbinding met het open hart (de vorm van de schikking)
Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen over onze oogst.
Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen
van die wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo
delen wij wat wij hebben met elkaar.

6e zondag van de 40 dagen tijd.

Palmpasen

De tulpen zijn net wuivende palmen wat verwijst naar de intocht met Palmpasen.

In de vazen ziet u paarse tulpen. Paars is de kleur van de lijdenstijd. De tulp is het symbool voor gebed. De verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd door rozemarijn. Het bitterzoete kruid, het kruid dat staat voor het feest dat overgaat in verdriet. En de klimop-takjes zorgen in deze schikking voor verbinding, symbool voor elkaar vast houden en dat we vol moeten houden.

Witte donderdag.

Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op Witte Donderdag. De wijnglazen zijn gevuld met wijn.
De korenaren staan voor het brood wat wordt gebroken op Witte Donderdag.

Goede Vrijdag.

Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een –dood- stille tijd. Het verraad, de verloochening en de kruisiging. Een kruis van stekelige rozentakken staat in het hart. Tussen de stenen ziet u bladeren van de judaspenning, verwijzend naar de zilverlingen, naar het verraad.

Het hart is nu gesloten. We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar binnen gericht.

PASEN.

Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol met bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen door meerdere vazen gevuld met allerlei voorjaarsbloemen. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes.
Zo verbinden we de tijd voor Pasen mét Pasen. De steen is weggerold ! Alles staat weer open ! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen ? Nu kunnen we vol vertrouwen delen wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves.
Halleluja.
De Heer is waarlijk opgestaan.

PROGRAMMA STILLE WEEK maandag 29 maart – zondag 4 april 2021

Op maandag, dinsdag en woensdag is er een Avondgebed. Een viering van ongeveer een half uur, waarin zang, gebed en stilte samenkomen.
Het thema is: Ik ben er voor jou.
We bereiden ons voor op de diensten: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen.
Kom op één van de avonden om stil te zijn, op wat is en op wat komen gaat.
(Deze diensten worden niet uitgezonden via Kerkomroep)

Op Witte Donderdag hebben we helaas geen predikant en is de viering van het Heilig Avondmaal verschoven naar Goede Vrijdag.
Marie-Claire van Dijken en Gea Veldman zullen deze avond voorbereiden. Tijdens deze dienst staat de voetwassing centraal.

Op Goede Vrijdag volgen we het lijdensverhaal en wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Voorganger: ds. J. van der Sleen.

Op zondag 4 april vieren we Pasen. Ds. J. van der Sleen zal voorgaan met muzikale medewerking van Trijntje Klok (organist), Marcel de Bruin (trompet) en Hannah van Dijken (dwarsfluit).

Deze diensten horen bij elkaar en eigenlijk is het één lange doorlopende viering met pauzes. Alsof je met elkaar de Mattheus Passion beleeft en meemaakt, maar dan ook verder gaat dan de kruisiging en begrafenis. Want het Christendom is een Opstandingsgeloof. Wij vieren de opgestane Heer, Gods Almacht in de overwinning van dood en kwaad in de diensten.

Wij nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan de Stille Week en we hopen u te mogen ontmoeten bij één van de diensten.

Avondgebed
Maandag 29 maart 2021 om 19.30 uur
Dinsdag 30 maart 2021 om 19.30 uur
Woensdag 31 maart 2021 om 19.30 uur

Witte Donderdag
Donderdag 1 april 2021 om 19.30 uur

Goede Vrijdag (Heilig Avondmaal)
Vrijdag 2 april 2021 om 19.00 uur
Voorganger: ds. J. van der Sleen

Eerste Paasdag
Zondag 4 april 2021 om 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van der Sleen
m.m.v. Trijntje Klok (orgel), Marcel de Bruin (trompet), Hannah van Dijken (dwarsfluit)

Vanwege de coronamaatregelen een verzoek om vooraf aan te melden bij de scriba:
Per mail scriba@pknzevenhuizen.nl of telefonisch 06-19049742

Liturgische schikking biddag 2021

Het achtste werk van barmhartigheid staat deze week centraal.
Acht staat ook symbool voor nieuw begin.
Bijzonder dat juist het zorg dragen voor de aarde het achtste werk van barmhartigheid is.
De aarde die ons welzijn en welvaart biedt.

De zeven glazen zijn gevuld met gedroogde bonen.
Bonen die gezaaid kunnen worden.
Tussen de bonen ziet u een witte tulp.
De tulp wordt door zijn vorm geassocieerd met biddende handen.

De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van zwarte aarde, vruchtbaar wachtend op goede vruchten.

Zondagse erediensten

Zevenhuizen, 10 maart 2021

Beste gemeenteleden,

Vanaf zondag 21 maart a.s. mogen we weer mensen verwelkomen in de zondagse erediensten!
Wij nodigen u van harte uit om samen de erediensten te vieren in de kerk. Als u niet kunt komen dan kunt u de dienst online volgen via kerkomroep.
Het aantal bezoekers dat in de kerk mag komen is dertig.

Het gebruiksplan is aangepast (zie hieronder).

Wij hopen u te mogen ontmoeten in de kerk!

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad

Gea Veldman-Hut


GEBRUIKSPLAN ‘HET ANKER’ vanaf 21 maart 2021

Dit gebruiksplan geldt voor de kerkzaal en de ontmoetingsruimte.
Dit gebruiksplan geldt ook voor uitvaarten die in Het Anker plaatsvinden.

Kerk
In het kerkgebouw is het aantal maximale kerkgangers beperkt. We houden rekening met anderhalve meter afstand.
Er mogen maximaal dertig personen aanwezig zijn in de kerk (exclusief medewerkers).
Bij verplaatsingen in het kerkgebouw een dringend advies om een mondkapje te dragen.
Voor het bijwonen van de zondagse erediensten dient men zich van te voren telefonisch aan te melden op de vrijdag voor de zondags eredienst (06-19049742).

Ontmoetingsruimte
In de ontmoetingsruimte mogen maximaal dertig personen aanwezig zijn. Houd rekening met anderhalve meter afstand. Een dringend advies om een mondkapje te dragen bij verplaatsingen. Voordat men de ontmoetingsruimte binnengaat, is het ontsmetten van de handen verplicht.

Voor de kerkdienst
• Buiten voor de ingang van de kerk staat een bord met hygiëne basisregels.
• Buiten ontsmet u uw handen met het ontsmettingsmiddel. Deze wordt u aangereikt door een BHV-er, welke te herkennen is aan een geel hesje. Wederom vindt er op dat moment een medische check-up plaats.
• BHV van dienst staat buiten maar zal bij slecht weer bij de deur staan om mensen de deur te openen en ze voorzien van desinfectans.
• Houd anderhalve meter afstand als u de kerk binnen gaat.
• U neemt uw jas mee in de kerk. Deze kunt u op uw stoel hangen.
• De koster coördineert de zitplaatsen. Hij geeft aan op welke stoel u plaats mag nemen. U dient zoveel mogelijk naar voren te lopen.
• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Geef dat vooraf bij aanmelding door.
Tijdens de kerkdienst
• Degene die de afkondigingen heeft gedaan zal bij het verlaten van de lessenaar die moeten reinigen. Er liggen doekjes bij de lessenaar en er is een prullenbakje waar het doekje in kan.
• Gemeentezang is helaas niet mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Het ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. Zolang de uitslag daarvan niet bekend is, wordt gemeentezang afgeraden. Neuriën mag wel.
• Er mogen twee à drie personen voor in de kerk zingen. De afstand van de zangers is drie meter en de afstand tussen de zangers en de aanwezige gemeenteleden is vijf meter.
Na de dienst
• Na afloop van de dienst, verlaten eerst de mensen die achter in de kerk zitten, één voor één de kerk. Dit wordt gecoördineerd door de koster.
• Bij de uitgang zullen collectemanden staan waar u uw collecte in kunt doen. Houd anderhalve meter afstand en voorkom filevorming.
• Voorganger zal na afloop u geen hand geven, maar in de hal op gepaste afstand blijven staan om u een fijne zondag te wensen.
• Als alle mensen de kerk hebben verlaten, wordt de kerk gereinigd.

Basisregels voor iedereen
• Was uw handen
o 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
o Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
o Was daarna uw handen
• Schud geen handen
• Houd anderhalve meter afstand (twee armlengtes) van anderen
o Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en op het werk als u een vitale functie heeft. Maar niet thuis en ook niet op straat als het mensen zijn uit uw gezin of huishouden.
o Door anderhalve meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.

Thuisblijven bij verkoudheidsklachten
• Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit.
• Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid: blijf thuis. Ziek uit.

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen)
• Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven.

Liturgische schikking advent en kerst 2020

1e advent

In de basisschikking ziet u een zelfgemaakte schaal, opgebouwd uit driehoekjes. Het getal drie staat voor verbinding tussen het Goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. De schaal rust op vier pijlers, vier wijnflessen. Het getal vier verwijst naar de vier adventszondagen, maar ook naar de vier windstreken. Een Goed Leven voor een ieder, waar je dan ook bent geboren. De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren en tot bloei mag komen in Gods licht. De schaalvorm is een open vorm. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren. Het nobilis groen op de fles is een kleur die stemt tot nadenken. Het materiaal doet denken aan de traditie van Kerst. In Marcus 13:24-37 gaat het over de vijgenboom: “leer van de vijgenboom deze les. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld”. De vijgentak in de schikking staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.

2e advent

Jesaja 30: “de Heer komt nabij”. In de lezing wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit. Witte berkenschors op een van de vier flessen en witte bloemen. De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden. De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.

3e advent

“Verheugt u in de Heer te allen tijd”. In de lezing wordt gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos doet denken aan groei en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te ervaren is voor iedereen anders. De dennenappels symboliseren de weg die met moet afleggen. Het is voor iedereen anders. De wilgenkatjes staan voor de zachte knoppen, een teken waar men zich wereldwijd aan zal herkennen.

4e advent

Op vierde advent is de fles omwikkeld met hooi. Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen. Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De bol met knop staat symbool voor de aankondiging. Er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk.

Kerst

Johannes spreekt over een nieuw begin: ”In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God”. Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd. De kleine schaal staat symbool voor het nieuw begin.

De schikkingen zijn gemaakt door Aukje en Tjitske.

Collecten

Door de Coronamaatregelen is het fysiek geven van collecten minder goed
mogelijk.
Wilt u toch uw gaven doen dan vragen wij u de collecten over te maken op
de bankrekening van de Protestantse Gemeente Zevenhuizen:

NL44 RABO 0335 1305 77.

De twee doelen voor de collecte zijn:

  1. Diaconie
  2. Kerk

De kerkenraad bedankt u voor uw gift!

Collecte Kerstavond 24 december

Door de Coronamaatregelen is het fysiek geven van collecten minder goed
mogelijk.
Wilt u toch uw gaven doen dan vragen wij u de collecten over te maken op
de bankrekening van de Protestantse Gemeente Zevenhuizen:
NL44 RABO 0335 1305 77.
De collecte van donderdag 24 december (Kerstavond) is bestemd voor:
Kerk in Actie : Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

De kerkenraad bedankt u voor uw gift!

Bericht moderamen.

Het moderamen heeft  n.a.v. het dringende advies van de minister, PKN Nederland en de classis Groningen-Drenthe, besloten om de kerkdiensten digitaal te doen plaatsvinden vanaf donderdag 24 december tot en met zondag 17 januari 2021.

Met vriendelijke groet,

Gea Veldman-Hut
Scriba/preekvoorziener