Liturgische schikking laatste zondag van het kerkelijk jaar 2020

Houvast in verwarrende tijden

Het zijn verwarrende tijden. Het is zoeken naar houvast hoop en troost.
De bloemen staan symbool voor ons als mens. We wijzen niet allemaal de zelfde kant op, maar doen ons best om de juiste weg te vinden. Achter ons is het donkere duistere vlak, deze staat symbool voor de angst, pijn en verdriet die wij voelen. De draden die gespannen zijn staan symbool voor de wegen die wij inslaan. Kris kras door elkaar heen. Allemaal op zoek naar God. Uiteindelijk komt elke draad bij het midden terecht. Een lichte bol die bestaat uit witte rozen, 1 roos voor elk persoon die ons afgelopen jaar is voor gegaan in onze gemeente en 1 extra roos voor de niet genoemde, maar die wel in ons hart zit. De bol is het licht, het goede, de eindbestemming bij God.

VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad geeft het dringend advies om bij verplaatsingen in het kerkgebouw (kerk en ontmoetingsruimte) een mondkapje te dragen.
Dat betekent bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Als u zit, mag u het mondkapje afdoen.
Deze regel geldt ook voor begrafenissen.

Een bericht voor de kijkers via Kerkomroep :
U heeft de afgelopen drie weken storingen ervaren bij de live-uitzendingen. Van de kerkomroep hebben wij vernomen dat het probleem de server is waar onze kerk is aangesloten. De mensen van Kerkomroep zijn er druk mee bezig om de storing te verhelpen en vragen om ons geduld. Het kan dus zijn dat het tijdens de live-uitzending weer gebeurd. Dan het advies om later de dienst terug te kijken.

De gemeenteavond die gepland stond op woensdag 25 november gaat niet door vanwege de coronamaatregelen.

Oogst- en Dankdienst zondag 1 november 2020.

Wees als de vreemdeling in dankbaarheid

Dankbaarheid bevrijdt de wereld van zijn gekte.
Het verandert uitsluiting in acceptatie,
chaos in orde en regelmaat,
verwarring in helderheid.

Dankbaarheid verandert gewoon eten in een feestmaal,
een vreemdeling in een vriend.

Wat kunnen we terugkijken op een geslaagde actie voor De Open Hof in coronatijd!

Op onze oproep om op zaterdag 31 oktober fruit, kaasbeleg, brood (gesponsord door Bakker Van Esch), dekens, slaapzakken, herenwinterjassen, handschoenen en sjaals en zelfs enveloppen met geld in te brengen, is veel gehoor aan gegeven. Wij willen u daar hartelijk voor danken!

Op zondag 1 november was de Oogst- en Dankdienst.
Een prachtig decor, gemaakt door Ina de Vries en Pietsje Fokkema, met alle uitgestalde inbreng, sprak dankbaarheid uit. Dankbaar dat we mogen delen met mensen die het zo hard nodig hebben.

Het thema van de dienst was: Een goede oogst. Dominee Johan van de Sleen leidde de dienst met inbreng van diverse gemeenteleden. Er werd een filmpje getoond. Nu mensen niet naar de kerk kunnen komen, was de gedachte van de familiedienstcommissie, dan komt de kerk bij je thuis. Een prachtig filmpje over het wel en wee van een gemeentelid.
De schriftlezing Lucas 17: 11-19 werd gelezen door Jenny Paauw.
Marie-Claire van Dijken zong twee liederen met begeleiding van het orgelspel gespeeld door Trijntje Klok.
En Rinus leidde de Vacaturebank in.
Het was een mooie dienst met veel variatie.

Op maandagmorgen is het autobusje – beschikbaar gesteld door de familie Houtman – vol geladen en hebben Peter Veenhuizen en Jenny Paauw alles naar De Open Hof in Groningen gebracht. De vrijwilligers en bezoekers van de “Open Hof” waren erg blij met onze inbreng. Het kwam als een geschenk, omdat ook De Open Hof in deze coronatijd het moeilijk heeft om dak- en thuislozen met brood, fruit en winterkleding te voorzien.

Coronamaatregel

De overheid gehoord hebbend zal er vanaf zondag 11 oktober 2020 een maximum van dertig personen (exclusief medewerkers) toegelaten worden in de zondagse eredienst.

Bij verplaatsingen in het kerkgebouw wordt een mondkapje geadviseerd, maar het is niet verplicht.

Voor het bijwonen van de erediensten stellen wij het op prijs dat u zich van te voren aanmeldt (zie kerkdienstrooster).

Met vriendelijke groet,

Gea Veldman-Hut
Scriba/preekvoorziener

Postadres: Hoofddiep 56, 9354 AR Zevenhuizen
Telefoon: 0594-659021 of 06-19049742
e-mail: protestantsegemeente7huizen@gmail.com

Bevestigingsdienst zondag 27 september 2020

Voorganger in deze dienst was ds. Johan van der Sleen.
In deze dienst werd afscheid genomen van ouderling Aafke Sikkema.
Henk van Dijken werd bevestigd in het ambt van ouderling.
Ben las de schriftlezing 1 korintiërs 12: 4-11 voor.
Marie Claire zong een lied en Hannah begeleide haar op dwarsfluit: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
Tiemen las een gedicht voor.

Het was een prachtige dienst.

Oogst- en Dankdienst

Zondag 1 november 2020
Doet u / doe je mee?
Geven is geluk voor twee!

Op zondag 1 november a.s. zal de jaarlijkse Dank- en Oogstdienst worden gevierd.
Ook dit jaar zullen we met een paar mensen uit onze kerk het door u meegenomen fruit en het door Bakkerij van Esch geschonken brood, naar “de Open Hof” brengen. De “Open Hof” is een inloophuis voor dak- en thuislozen in de stad Groningen. De vrijwilligers en bezoekers van
“de Open Hof” waarderen het enorm dat wij ieder jaar weer komen om fruit, brood en dekens te brengen.
Graag willen we u vragen om dit jaar mee te helpen om fruit, kaasbeleg, dekens, slaapzakken, heren winterjassen, handschoenen en sjaals in te brengen.

Vanwege de coronamaatregelen organiseren we deze keer een soort
drive-in.

Op zaterdag 31 oktober is de kerk open van 16.00 tot 17.00 uur. U krijgt dan de gelegenheid om het fruit e.d. naar de kerk te brengen.

Of op zondag 1 november kunt u het meenemen naar de Oogst- en Dankdienst.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan een verzoek om Ina de Vries te bellen (06-30537185). Zij zal dan regelen dat het bij u opgehaald wordt.

Wij hopen dat u meedoet!

Actie slaapzak voor Lesbos

Op 12 september kregen we een berichtje uit de Ring Westerkwartier dat Margriet Matter slaapzakken inzamelt voor Lesbos. Het doel was om in 3 dagen tijd 650 slaapzakken in te zamelen.
Als kerk wilden we ook mee doen. We hebben mailtjes, appjes, facebook- en website berichtjes uitgezet. En dat had resultaat.
Er werden 20 slaapzakken bij Ina de Vries ingeleverd. Op woensdag hebben we de slaapzakken ingeleverd bij Margriet in Noordhorn. Daar werden alle slaapzakken uit het Westerkwartier naar toe gebracht. In totaal 476 slaapzakken ! In Groningen kwamen daar nog eens 200 bij. Totaal werden er dus 676 slaapzakken opgehaald en die gaan donderdag naar een centraal punt in Nederland om vervolgens op vrijdag 18 september met het vliegtuig naar Lesbos vervoerd te worden.
Daar worden ze door de organisatie “because we Carry” uitgedeeld.
Een korte, strakgeplande actie. Maar dat moet ook wel, de nood is hoog op Lesbos. Elke nacht dat de mensen buiten op het asfalt slapen is er één teveel.
Margriet (uit Noordhorn) heeft al 3x op Lesbos geholpen. Hier verteld ze enthousiast over. Het is dankbaar werk. Ze heeft geholpen met kinderactiviteiten, met activiteiten voor vrouwen (vrouwen worden daar erg ondergewaardeerd) en ze hielp met rondbrengen van de maaltijden naar elk “huisje”.
Margriet was erg blij met de slaapzakken vanuit Zevenhuizen.

Mocht u thuis nog een slaapzak hebben liggen….binnenkort is er weer een oogstdienst. De mensen van de Open Hof zijn er ook blij mee.

Inzameling in Noordhorn.
Alle slaapzakken worden omwikkeld met een touwtje. Handiger om uit te delen.
Alle slaapzakken in de vrachtwagen.

Bericht uit de Ring Westerkwartier

Margriet Matter zamelt warme slaapzakken in voor Lesbos. Ze proberen in drie dagen 650 te krijgen.

Inzameladres is Meidoornstraat 1 in Noordhorn. Donderdag moet de vrachtwagen rijden. Zegt het voort!

Ina de Vries (Haspelwijk 6) zamelt de slaapzakken in voor  Zevenhuizen.

Tot en met dinsdag 15 september kun je de slaapzakken bij haar inleveren.
Dan zorgt zij ervoor dat het in Noordhorn komt.

Doe je mee? Zegt het voort!

Met vriendelijke groet,

Gea Veldman-Hut

Scriba/preekvoorziener

Kort verslag Startzondag 2020

Startzondag 2020: “Het goede Leven”

6 september was de aftrap van het nieuwe kerkseizoen met als thema: “Het goede Leven”.
Mark, Ewan, Gerina, Gélien, Daniëlle en Linda namen ons mee in wat voor hun het goede leven is.
We zagen foto’s van de jongeren die voor hen het goede leven lieten zien: je verjaardag vieren, naar een festival met vrienden, met je lief op het strand, genieten van het leven!
God draagt ons op te genieten van het leven! Dit lezen we terug in de Bijbel, de jongeren hebben een aantal teksten gelezen om te genieten van het leven dat God je geeft, maar ook dat je mag delen in het goede leven door er voor elkaar te zijn, jong en oud, we kunnen van elkaar leren.
We mochten luisteren naar mooie liederen uitgekozen door de jongeren zelf en we hoorden 2 mooie overdenkingen die door de jongeren zelf zijn geschreven of ingebracht.
Zelfs de oude pong met de draagstok kwam van de muur voor het interactieve moment met de gemeente wat veel hilariteit op leverde!
Aan de hand van vragen op de bekende theezakjes gaven gemeente leden eerlijk en mooie antwoorden op wat voor hun belangrijk is in het leven en waar ze niet zonder kunnen, prachtig!
We kunnen terugkijken op een geslaagde start van het nieuwe kerkseizoen met dank aan de jongeren groep!