Bevestigingsdienst zondag 27 september 2020

Voorganger in deze dienst was ds. Johan van der Sleen.
In deze dienst werd afscheid genomen van ouderling Aafke Sikkema.
Henk van Dijken werd bevestigd in het ambt van ouderling.
Ben las de schriftlezing 1 korintiërs 12: 4-11 voor.
Marie Claire zong een lied en Hannah begeleide haar op dwarsfluit: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
Tiemen las een gedicht voor.

Het was een prachtige dienst.

Oogst- en Dankdienst

Zondag 1 november 2020
Doet u / doe je mee?
Geven is geluk voor twee!

Op zondag 1 november a.s. zal de jaarlijkse Dank- en Oogstdienst worden gevierd.
Ook dit jaar zullen we met een paar mensen uit onze kerk het door u meegenomen fruit en het door Bakkerij van Esch geschonken brood, naar “de Open Hof” brengen. De “Open Hof” is een inloophuis voor dak- en thuislozen in de stad Groningen. De vrijwilligers en bezoekers van
“de Open Hof” waarderen het enorm dat wij ieder jaar weer komen om fruit, brood en dekens te brengen.
Graag willen we u vragen om dit jaar mee te helpen om fruit, kaasbeleg, dekens, slaapzakken, heren winterjassen, handschoenen en sjaals in te brengen.

Vanwege de coronamaatregelen organiseren we deze keer een soort
drive-in.

Op zaterdag 31 oktober is de kerk open van 16.00 tot 17.00 uur. U krijgt dan de gelegenheid om het fruit e.d. naar de kerk te brengen.

Of op zondag 1 november kunt u het meenemen naar de Oogst- en Dankdienst.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan een verzoek om Ina de Vries te bellen (06-30537185). Zij zal dan regelen dat het bij u opgehaald wordt.

Wij hopen dat u meedoet!

Actie slaapzak voor Lesbos

Op 12 september kregen we een berichtje uit de Ring Westerkwartier dat Margriet Matter slaapzakken inzamelt voor Lesbos. Het doel was om in 3 dagen tijd 650 slaapzakken in te zamelen.
Als kerk wilden we ook mee doen. We hebben mailtjes, appjes, facebook- en website berichtjes uitgezet. En dat had resultaat.
Er werden 20 slaapzakken bij Ina de Vries ingeleverd. Op woensdag hebben we de slaapzakken ingeleverd bij Margriet in Noordhorn. Daar werden alle slaapzakken uit het Westerkwartier naar toe gebracht. In totaal 476 slaapzakken ! In Groningen kwamen daar nog eens 200 bij. Totaal werden er dus 676 slaapzakken opgehaald en die gaan donderdag naar een centraal punt in Nederland om vervolgens op vrijdag 18 september met het vliegtuig naar Lesbos vervoerd te worden.
Daar worden ze door de organisatie “because we Carry” uitgedeeld.
Een korte, strakgeplande actie. Maar dat moet ook wel, de nood is hoog op Lesbos. Elke nacht dat de mensen buiten op het asfalt slapen is er één teveel.
Margriet (uit Noordhorn) heeft al 3x op Lesbos geholpen. Hier verteld ze enthousiast over. Het is dankbaar werk. Ze heeft geholpen met kinderactiviteiten, met activiteiten voor vrouwen (vrouwen worden daar erg ondergewaardeerd) en ze hielp met rondbrengen van de maaltijden naar elk “huisje”.
Margriet was erg blij met de slaapzakken vanuit Zevenhuizen.

Mocht u thuis nog een slaapzak hebben liggen….binnenkort is er weer een oogstdienst. De mensen van de Open Hof zijn er ook blij mee.

Inzameling in Noordhorn.
Alle slaapzakken worden omwikkeld met een touwtje. Handiger om uit te delen.
Alle slaapzakken in de vrachtwagen.

Bericht uit de Ring Westerkwartier

Margriet Matter zamelt warme slaapzakken in voor Lesbos. Ze proberen in drie dagen 650 te krijgen.

Inzameladres is Meidoornstraat 1 in Noordhorn. Donderdag moet de vrachtwagen rijden. Zegt het voort!

Ina de Vries (Haspelwijk 6) zamelt de slaapzakken in voor  Zevenhuizen.

Tot en met dinsdag 15 september kun je de slaapzakken bij haar inleveren.
Dan zorgt zij ervoor dat het in Noordhorn komt.

Doe je mee? Zegt het voort!

Met vriendelijke groet,

Gea Veldman-Hut

Scriba/preekvoorziener

Kort verslag Startzondag 2020

Startzondag 2020: “Het goede Leven”

6 september was de aftrap van het nieuwe kerkseizoen met als thema: “Het goede Leven”.
Mark, Ewan, Gerina, Gélien, Daniëlle en Linda namen ons mee in wat voor hun het goede leven is.
We zagen foto’s van de jongeren die voor hen het goede leven lieten zien: je verjaardag vieren, naar een festival met vrienden, met je lief op het strand, genieten van het leven!
God draagt ons op te genieten van het leven! Dit lezen we terug in de Bijbel, de jongeren hebben een aantal teksten gelezen om te genieten van het leven dat God je geeft, maar ook dat je mag delen in het goede leven door er voor elkaar te zijn, jong en oud, we kunnen van elkaar leren.
We mochten luisteren naar mooie liederen uitgekozen door de jongeren zelf en we hoorden 2 mooie overdenkingen die door de jongeren zelf zijn geschreven of ingebracht.
Zelfs de oude pong met de draagstok kwam van de muur voor het interactieve moment met de gemeente wat veel hilariteit op leverde!
Aan de hand van vragen op de bekende theezakjes gaven gemeente leden eerlijk en mooie antwoorden op wat voor hun belangrijk is in het leven en waar ze niet zonder kunnen, prachtig!
We kunnen terugkijken op een geslaagde start van het nieuwe kerkseizoen met dank aan de jongeren groep!

Kerkdiensten september 2020

In ons kerkgebouw is het aantal maximale kerkgangers beperkt. Voor het bijwonen van een kerkdienst stellen wij het op prijs dat u zich van te voren aanmeldt (dit i.v.m. de organisatie), maar het is niet verplicht.
U kunt de contactpersoon bellen (zie ‘Agenda’) of mailen naar: scriba@pknzevenhuizen.nl

U kunt de kerkdienst in de kerk bijwonen of online via Kerkomroep volgen (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10761).

Let op de aanvangstijden!
In de maanden september en oktober zal de aanvangstijd van de eredienst voorlopig om 10.00 uur zijn.

IJS voor de basisschoolkinderen in Zevenhuizen

Op 3 juli 2020, de laatste schooldag werden de kinderen van Het Veenpluis en De Delta verrast doordat Anja’s IJScokar langskwam. De kinderen en personeel van de school werden getrakteerd op een lekker ouderwets steekijsje met spikkels. Dit werd hen aangeboden door de kerk. De kerk vond dat de basisschoolleerlingen wel een traktatie hadden verdiend na een raar schooljaar door Corona. We werden hartelijk bedankt voor de traktatie en wij hebben genoten van al die blije gezichten.
Gina Kamminga.

Zondag 28 juni 2020. Slotdienst: thema: ‘vriendschap’.

In deze dienst nemen 6 kinderen van de kinderkerk afscheid en gaan na de zomer naar de tienerkerk: Bas, Daan, Jamie-Lee, Janneke, Marit en Mika. Ds. Johan van der Sleen ging voor in de dienst, maar de kinderen werkten ook mee. Er werd gebeden, gelezen, vriendschapskaars aangestoken, leefregels en schriftlezing gelezen en de 10 regels van vriendschap. Het werd een dienst met puzzelstukjes van vriendschap. Aan het eind werden de puzzelstukjes omgedraaid en kwamen de foto’s van de kinderen te voorschijn. Alle zes kinderen kregen een bijbel mee waar voorin een persoonlijke bijbeltekst was geschreven.

Het was een mooie dienst.