Nieuws

CORONAMAATREGELEN

U kunt de kerkdienst in de kerk bijwonen of online via Kerkomroep volgen.
(https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10761)

In ons kerkgebouw hanteren wij de volgende coronamaatregelen:
-Blijf thuis bij klachten
-Registreren bij binnenkomst
-Draag een mondkapje tijdens verplaatsingen
-Houd de verplichte anderhalve meter afstand aan

De aanvangstijd van de zondagse eredienst blijft 10.00 uur zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.

Liturgische schikking Gedachtenisdienst 21-11-2021

Het hart symboliseert de liefde van God. De steentjes staan voor de personen van wie we afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen.
Ze liggen op groene Fatsia bladeren. Deze bladeren hebben de vorm van een hand en groen staat voor eeuwig leven. Onze dierbaren zijn dus in Gods handen bij het eeuwig leven.
De krans om het hart houdt ze allemaal bij elkaar en bied geborgenheid en bescherming.
In de krans zitten witte rozen, voor elke overledene één.
En één extra voor de niet genoemde, maar die toch een lege plek in ons hart achterlaat.

Oogst- en Dankdienst

Elk jaar op de eerste zondag van november vieren wij de Oogst- en Dankdienst. Deze dienst staat dan in het teken van De Open Hof. De Open Hof is een opvangcentrum voor dak- en thuislozen in de stad Groningen.


De familiedienstcommissie heeft samen met de Diaconie deze dienst voorbereid.

Twee gemeenteleden hadden een prachtig bloemstuk (inclusief fruit en groenten) gemaakt!
Op zaterdag 6 november tussen 16.00-17.00 uur hebben gemeenteleden fruit, brood en winterkleding ingebracht voor De Open Hof. Deze werden uitgestald op het liturgisch centrum.
Op zondag 7 november om 10.00 uur was de Oogst- en Dankdienst. Deze werd geleid door ds. Marieke Pranger. Het thema van de dienst was: Wat je zaait, zul je oogsten. Tijdens de dienst was er een gesprek met een vrijwilligster van de Open Hof. Zij vertelde over haar werk als vrijwilliger en over de bezoekers van De Open Hof. In de dienst hebben we Psalm 67 en Marcus 4: 26-34 gelezen. Het was een mooie en gevarieerde dienst. Complimenten aan allen die hebben meegewerkt.


En op maandagmorgen 8 november hebben twee gemeenteleden de VW Transporter, die beschikbaar werd gesteld door fam. Houtman, helemaal vol geladen met brood, fruit, kaasbeleg en winterkleding. Zelfs die ochtend werden er nog 30 kratten brood geleverd door Bakker Van Esch! Om 10 uur is alles afgeleverd bij De Open Hof in Groningen. De gasten van De Open Hof hebben meegeholpen om de auto te legen. Iedereen van De Open Hof was heel erg blij met alles wat er werd ingebracht, vooral de dekens en jassen.
Wij als organisatie zijn heel erg dankbaar dat het een geslaagde actie was. Wij willen iedereen dan ook bedanken voor hun inzet en inbreng.

Mededeling.

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen gelden vanaf 6 november 2021 de volgende regels in onze kerk:
• Bij verplaatsingen in het kerkgebouw is een mondkapje verplicht.
• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.
• In de kerk zitten we op 1,5 meter van elkaar, met uitzondering van personen uit één huishouden.

Bericht van de Diaconie.

Collectemunten:

Vanwege de hoge kosten die gepaard gaan met het storten van muntgeld bij de bank, willen we u vriendelijk verzoeken om in het vervolg met ‘collectemunten’ uw bijdrage te geven aan de collecte.

Er zijn drie soorten collectemunten:
Geel ter waarde van € 0,50
Groen ter waarde van € 1,00
Blauw ter waarde van € 2,00

Werkwijze:

  • Bedrag overmaken op rekeningnummer NL44RABO0335130577 met vermelding: aantal collectemunten van welke waarde.
  • U kunt de collectemunten enkele dagen na overboeking afhalen bij mevrouw A. Zoutman, Evertswijk 56/B (na telefonisch overleg, tel.nr. 0594-637005).
  • Mocht het halen van de collectemunten een probleem zijn, dan kunt u de diaken van uw wijk benaderen.

Wij verzoeken u om vanaf 1 januari 2022 uw bijdrage te geven met collectemunten en niet meer met contant muntgeld. U mag nog wel met papiergeld uw bijdrage doen.

Uw collecte kunt u ook rechtstreeks overmaken op rekeningnummer:
NL44 RABO 03351 30577 t.n.v. Protestantse Gemeente Zevenhuizen

OOGST- EN DANKDIENST

Zondag 7 november 2021
Doet u / doe je mee?

Op zondag 7 november om 10.00 uur zal de jaarlijkse Dank- en Oogstdienst worden gevierd in de kerk Het Anker.

Ook dit jaar zullen we met een paar mensen uit onze kerk het door u meegenomen fruit en het door Bakkerij van Esch geschonken brood, naar “de Open Hof” brengen. De “Open Hof” is een inloophuis voor dak- en thuislozen in de stad Groningen. De vrijwilligers en bezoekers van “de Open Hof” waarderen het enorm dat wij ieder jaar weer komen om fruit, brood en dekens te brengen.

Graag willen we u vragen om ook dit jaar mee te helpen om in te brengen:

zacht fruit (mandarijnen, sinaasappels en bananen),

gesneden kaasbeleg,

dekens, slaapzakken,

heren winterjassen,

handschoenen, sjaals en wollen sokken.

Op zaterdag 6 november is de kerk open van 16.00 tot 17.00 uur. U krijgt dan de gelegenheid om het fruit e.d. naar de kerk te brengen.

Of op zondag 7 november kunt u het meenemen naar de Oogst- en Dankdienst.

Wij hopen dat u meedoet!

Versoepeling Coronamaatregel

Vanwege de versoepeling van de coronamaatregel zal per 25 september 2021 de anderhalvemeter regeling vervallen.
Dat betekent dat de anderhalvemeter afstand vervalt naar een dringend advies om afstand te houden. U mag dus weer naast elkaar zitten. Mocht u daar moeite mee hebben adviseren wij u een stoel over te slaan en daarop uw jas of tas neer te zetten. Bij binnenkomst een verzoek om uw handen te desinfecteren en uw naam te registreren. In verband met de ventilatie zal de deur bij het liturgisch centrum open staan.

Slotdienst 4 juli, Thema: de ketting van je leven

In deze slotdienst namen Lars en Kirsten afscheid van de kinderkerk. Na de zomer zijn ze heel erg welkom bij de tienerkerk. Het was een mooie dienst. In de dienst werden kralen aan Lars en Kirsten gegeven, symbolisch voor elk moment van hun leven. Ze kregen kralen van dominee Johan van der Sleen, van hun moeder, van opa, van oma, van een gemeentelid, van jeugdwerkgroep, van de tienerkerk, ieder met een eigen verhaal. Zo werd het een ketting van hun leven. Bij het afscheid kregen Lars en Kirsten ook een bijbel met een persoonlijke bijbeltekst. En gemeenteleden hadden een wens voor hen geschreven.

In de dienst werden rozen uitgedeeld, de geslaagden van dit jaar hadden al een roos ontvangen. Deze rozen waren voor alle jongeren, ze hebben een lastige tijd achter de rug met corona. Maar er waren ook rozen voor wanneer iemand gezakt was, als bemoediging.

Daarnaast namen Anita en Alja afscheid als leiding van de kinderkerk. Zij kregen een boekje. En daarnaast een boekwerk van tekeningen en kunstwerken van alle kinderen van de kinderkerk.

Jeugddienst 27 juni 2021

De jeugddienst werd verzorgd door gospelgroep Stricta Via uit Hoogeveen.
Het thema van deze dienst was : Gods grootheid . De band zou vorig jaar al naar Zevenhuizen komen, maar door corona is dat verschoven naar 27 juni 2021. Het was een goede dienst met een enthousiaste gospelgroep.

Na maanden lang een bijna lege kerk te hebben gehad was het fijn dat er nu weer meer mensen in de kerk mochten. Prachtig om al die fietsen weer bij Het Anker te zien.