OOGST- EN DANKDIENST

Zondag 7 november 2021
Doet u / doe je mee?

Op zondag 7 november om 10.00 uur zal de jaarlijkse Dank- en Oogstdienst worden gevierd in de kerk Het Anker.

Ook dit jaar zullen we met een paar mensen uit onze kerk het door u meegenomen fruit en het door Bakkerij van Esch geschonken brood, naar “de Open Hof” brengen. De “Open Hof” is een inloophuis voor dak- en thuislozen in de stad Groningen. De vrijwilligers en bezoekers van “de Open Hof” waarderen het enorm dat wij ieder jaar weer komen om fruit, brood en dekens te brengen.

Graag willen we u vragen om ook dit jaar mee te helpen om in te brengen:

zacht fruit (mandarijnen, sinaasappels en bananen),

gesneden kaasbeleg,

dekens, slaapzakken,

heren winterjassen,

handschoenen, sjaals en wollen sokken.

Op zaterdag 6 november is de kerk open van 16.00 tot 17.00 uur. U krijgt dan de gelegenheid om het fruit e.d. naar de kerk te brengen.

Of op zondag 7 november kunt u het meenemen naar de Oogst- en Dankdienst.

Wij hopen dat u meedoet!

Versoepeling Coronamaatregel

Vanwege de versoepeling van de coronamaatregel zal per 25 september 2021 de anderhalvemeter regeling vervallen.
Dat betekent dat de anderhalvemeter afstand vervalt naar een dringend advies om afstand te houden. U mag dus weer naast elkaar zitten. Mocht u daar moeite mee hebben adviseren wij u een stoel over te slaan en daarop uw jas of tas neer te zetten. Bij binnenkomst een verzoek om uw handen te desinfecteren en uw naam te registreren. In verband met de ventilatie zal de deur bij het liturgisch centrum open staan.

Slotdienst 4 juli, Thema: de ketting van je leven

In deze slotdienst namen Lars en Kirsten afscheid van de kinderkerk. Na de zomer zijn ze heel erg welkom bij de tienerkerk. Het was een mooie dienst. In de dienst werden kralen aan Lars en Kirsten gegeven, symbolisch voor elk moment van hun leven. Ze kregen kralen van dominee Johan van der Sleen, van hun moeder, van opa, van oma, van een gemeentelid, van jeugdwerkgroep, van de tienerkerk, ieder met een eigen verhaal. Zo werd het een ketting van hun leven. Bij het afscheid kregen Lars en Kirsten ook een bijbel met een persoonlijke bijbeltekst. En gemeenteleden hadden een wens voor hen geschreven.

In de dienst werden rozen uitgedeeld, de geslaagden van dit jaar hadden al een roos ontvangen. Deze rozen waren voor alle jongeren, ze hebben een lastige tijd achter de rug met corona. Maar er waren ook rozen voor wanneer iemand gezakt was, als bemoediging.

Daarnaast namen Anita en Alja afscheid als leiding van de kinderkerk. Zij kregen een boekje. En daarnaast een boekwerk van tekeningen en kunstwerken van alle kinderen van de kinderkerk.

Jeugddienst 27 juni 2021

De jeugddienst werd verzorgd door gospelgroep Stricta Via uit Hoogeveen.
Het thema van deze dienst was : Gods grootheid . De band zou vorig jaar al naar Zevenhuizen komen, maar door corona is dat verschoven naar 27 juni 2021. Het was een goede dienst met een enthousiaste gospelgroep.

Na maanden lang een bijna lege kerk te hebben gehad was het fijn dat er nu weer meer mensen in de kerk mochten. Prachtig om al die fietsen weer bij Het Anker te zien.

Mededeling Kerkenraad

Vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen is de kerkenraad blij u te kunnen mededelen, dat

  • vanaf 13 juni er maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn tijdens een kerkdienst.
  • U hoeft zich niet meer verplicht vooraf aan te melden.
  • Voordat u de kerkzaal binnengaat, moet u zich eerst registeren.
  • De koster begeleidt u naar de plek waar u geacht wordt plaats te nemen.
  • En u mag het slotlied meezingen op praatniveau, dat bekent zingen op de volume zoals u praat, dus niet uit volle borst.

Vanaf zondag 20 juni is er weer koffiedrinken, dan doen we buiten: op de eerste en derde zondag van de maand als het weer het toelaat.

Liturgische schikking Hemelvaart 2021

Aan de basis is de aarde gesymboliseerd met mos, stenen en hout.

Onder de aarde het blad van de vingerplant, als symbool van Gods liefde voor de aarde.

De gerbera’s staan voor de 11 apostelen omhoog kijkend naar de hemel.

Een witte roos in een wolk van gipskruid symboliseert Christus die opstijgt naar de hemel.

Liturgische schikking veertigdagen tijd 2021

Thema: Ik ben er voor jou

1e zondag van de 40 dagen tijd.

De boomstammetjes en glazen vormen samen een hart. Het woord hart is terug te vinden in
barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft
en zich over de ander ontfermt.
‘open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar.

Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten. Er zijn voor elkaar.
In de glazen staan bloemen die een klein beetje lijken op vergeet-mij-nietjes. Aan de rand van de schikking zien we gedroogde lavendelbloemen, een geurig symbool voor goede zorg.

2e zondag van de 40 dagen tijd.

Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’.
De glazen zijn deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naarhet spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels.

3e zondag van de 40 dagen tijd.

Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis.
Bij de opening van het hart van de schikking ligt een vogelnestje.
In de vaasjes plaatsen we een groot blad. Een blad dat als een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind. Aan het grote glas hangen kleine vaasjes met kleine bloemetjes. Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid.

4e zondag van de 40 dagen tijd.

Mattheüs 25:36
“Ik was naakt en jullie kleedden mij”

Een dik touw accentueert de open hartvorm. Een hartvorm staat voor barmhartigheid. Een vorm van barmhartigheid is de naakten te kleden. Jezus heeft ons geleerd wat barmhartigheid is. Jezus spoort ons ook aan om goede werken te doen. Een aantal stammetjes zijn deze week bekleedt met touw. (de naakten zijn gekleed)
In de glazen potjes ziet u bloeiende bloesems.

5e zondag van de 40 dagen tijd.

Mattheüs 25:35
“Ik had honger en jullie gaven mij te eten”
De schikking staat in een hartvorm. Een vorm van barmhartigheid is: de hongerigen te eten geven.
In Mattheüs 25 zegt Jezus: “Als je straks terugkijk: wat heb jij dan voor je naaste gedaan. Heeft hij te eten gekregen of kwam hij om van de honger?” Wie brood heeft kan leven, kan verder de toekomst in kijken. En daarmee denken we,
nu we richting Pasen gaan, ook aan het brood dat Jezus deelt.

In deze schikking ziet u de korenaren. Die symbool staan voor het brood, voor het eten.
De bonen die in de Biddag-schikking gebruikt zijn, zijn in het water gelegd en zijn ontsproten.
Deze voedzame zaden vormen de verbinding met het open hart (de vorm van de schikking)
Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen over onze oogst.
Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen
van die wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo
delen wij wat wij hebben met elkaar.

6e zondag van de 40 dagen tijd.

Palmpasen

De tulpen zijn net wuivende palmen wat verwijst naar de intocht met Palmpasen.

In de vazen ziet u paarse tulpen. Paars is de kleur van de lijdenstijd. De tulp is het symbool voor gebed. De verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd door rozemarijn. Het bitterzoete kruid, het kruid dat staat voor het feest dat overgaat in verdriet. En de klimop-takjes zorgen in deze schikking voor verbinding, symbool voor elkaar vast houden en dat we vol moeten houden.

Witte donderdag.

Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op Witte Donderdag. De wijnglazen zijn gevuld met wijn.
De korenaren staan voor het brood wat wordt gebroken op Witte Donderdag.

Goede Vrijdag.

Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een –dood- stille tijd. Het verraad, de verloochening en de kruisiging. Een kruis van stekelige rozentakken staat in het hart. Tussen de stenen ziet u bladeren van de judaspenning, verwijzend naar de zilverlingen, naar het verraad.

Het hart is nu gesloten. We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar binnen gericht.

PASEN.

Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol met bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen door meerdere vazen gevuld met allerlei voorjaarsbloemen. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes.
Zo verbinden we de tijd voor Pasen mét Pasen. De steen is weggerold ! Alles staat weer open ! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen ? Nu kunnen we vol vertrouwen delen wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves.
Halleluja.
De Heer is waarlijk opgestaan.