Nieuws

Liturgische schikking advent en kerst 2020

1e advent

In de basisschikking ziet u een zelfgemaakte schaal, opgebouwd uit driehoekjes. Het getal drie staat voor verbinding tussen het Goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. De schaal rust op vier pijlers, vier wijnflessen. Het getal vier verwijst naar de vier adventszondagen, maar ook naar de vier windstreken. Een Goed Leven voor een ieder, waar je dan ook bent geboren. De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren en tot bloei mag komen in Gods licht. De schaalvorm is een open vorm. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren. Het nobilis groen op de fles is een kleur die stemt tot nadenken. Het materiaal doet denken aan de traditie van Kerst. In Marcus 13:24-37 gaat het over de vijgenboom: “leer van de vijgenboom deze les. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld”. De vijgentak in de schikking staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.

2e advent

Jesaja 30: “de Heer komt nabij”. In de lezing wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit. Witte berkenschors op een van de vier flessen en witte bloemen. De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden. De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.

3e advent

“Verheugt u in de Heer te allen tijd”. In de lezing wordt gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos doet denken aan groei en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te ervaren is voor iedereen anders. De dennenappels symboliseren de weg die met moet afleggen. Het is voor iedereen anders. De wilgenkatjes staan voor de zachte knoppen, een teken waar men zich wereldwijd aan zal herkennen.

4e advent

Op vierde advent is de fles omwikkeld met hooi. Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen. Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De bol met knop staat symbool voor de aankondiging. Er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk.

Kerst

Johannes spreekt over een nieuw begin: ”In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God”. Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd. De kleine schaal staat symbool voor het nieuw begin.

De schikkingen zijn gemaakt door Aukje en Tjitske.

Collecten

Door de Coronamaatregelen is het fysiek geven van collecten minder goed
mogelijk.
Wilt u toch uw gaven doen dan vragen wij u de collecten over te maken op
de bankrekening van de Protestantse Gemeente Zevenhuizen:

NL44 RABO 0335 1305 77.

De twee doelen voor de collecte zijn:

  1. Diaconie
  2. Kerk

De kerkenraad bedankt u voor uw gift!

Collecte Kerstavond 24 december

Door de Coronamaatregelen is het fysiek geven van collecten minder goed
mogelijk.
Wilt u toch uw gaven doen dan vragen wij u de collecten over te maken op
de bankrekening van de Protestantse Gemeente Zevenhuizen:
NL44 RABO 0335 1305 77.
De collecte van donderdag 24 december (Kerstavond) is bestemd voor:
Kerk in Actie : Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

De kerkenraad bedankt u voor uw gift!

Bericht moderamen.

Het moderamen heeft  n.a.v. het dringende advies van de minister, PKN Nederland en de classis Groningen-Drenthe, besloten om de kerkdiensten digitaal te doen plaatsvinden vanaf donderdag 24 december tot en met zondag 17 januari 2021.

Met vriendelijke groet,

Gea Veldman-Hut
Scriba/preekvoorziener

Belijdenisdienst

Op tweede adventszondag 6 december 2020 was er een bijzondere dienst, een belijdenisdienst. De dienst zou al eerder plaatsvinden, maar vanwege corona is de dienst verplaatst. Nog steeds hebben we te maken met corona, maar de dienst ging nu wel door.
In de dienst ging ds. Johan van der Sleen voor. Het thema van de dienst was “De keus van je leven”. Er werden twee schriftlezingen gelezen, nl.
Jozua 24:13-18 en Lucas 1: 26-38. We mochten luisteren naar de liederen die de jongeren hadden uitgekozen.
Margriet Drent, Gerlinda Hut en Gert Kits hebben in deze dienst hun openbare belijdenis afgelegd. Het is het “ja” zeggen tegen God. Je wilt bij Hem horen en leven naar Zijn wil.

Liturgische schikking laatste zondag van het kerkelijk jaar 2020

Houvast in verwarrende tijden

Het zijn verwarrende tijden. Het is zoeken naar houvast hoop en troost.
De bloemen staan symbool voor ons als mens. We wijzen niet allemaal de zelfde kant op, maar doen ons best om de juiste weg te vinden. Achter ons is het donkere duistere vlak, deze staat symbool voor de angst, pijn en verdriet die wij voelen. De draden die gespannen zijn staan symbool voor de wegen die wij inslaan. Kris kras door elkaar heen. Allemaal op zoek naar God. Uiteindelijk komt elke draad bij het midden terecht. Een lichte bol die bestaat uit witte rozen, 1 roos voor elk persoon die ons afgelopen jaar is voor gegaan in onze gemeente en 1 extra roos voor de niet genoemde, maar die wel in ons hart zit. De bol is het licht, het goede, de eindbestemming bij God.

VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad geeft het dringend advies om bij verplaatsingen in het kerkgebouw (kerk en ontmoetingsruimte) een mondkapje te dragen.
Dat betekent bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Als u zit, mag u het mondkapje afdoen.
Deze regel geldt ook voor begrafenissen.

Een bericht voor de kijkers via Kerkomroep :
U heeft de afgelopen drie weken storingen ervaren bij de live-uitzendingen. Van de kerkomroep hebben wij vernomen dat het probleem de server is waar onze kerk is aangesloten. De mensen van Kerkomroep zijn er druk mee bezig om de storing te verhelpen en vragen om ons geduld. Het kan dus zijn dat het tijdens de live-uitzending weer gebeurd. Dan het advies om later de dienst terug te kijken.

De gemeenteavond die gepland stond op woensdag 25 november gaat niet door vanwege de coronamaatregelen.

Oogst- en Dankdienst zondag 1 november 2020.

Wees als de vreemdeling in dankbaarheid

Dankbaarheid bevrijdt de wereld van zijn gekte.
Het verandert uitsluiting in acceptatie,
chaos in orde en regelmaat,
verwarring in helderheid.

Dankbaarheid verandert gewoon eten in een feestmaal,
een vreemdeling in een vriend.

Wat kunnen we terugkijken op een geslaagde actie voor De Open Hof in coronatijd!

Op onze oproep om op zaterdag 31 oktober fruit, kaasbeleg, brood (gesponsord door Bakker Van Esch), dekens, slaapzakken, herenwinterjassen, handschoenen en sjaals en zelfs enveloppen met geld in te brengen, is veel gehoor aan gegeven. Wij willen u daar hartelijk voor danken!

Op zondag 1 november was de Oogst- en Dankdienst.
Een prachtig decor, gemaakt door Ina de Vries en Pietsje Fokkema, met alle uitgestalde inbreng, sprak dankbaarheid uit. Dankbaar dat we mogen delen met mensen die het zo hard nodig hebben.

Het thema van de dienst was: Een goede oogst. Dominee Johan van de Sleen leidde de dienst met inbreng van diverse gemeenteleden. Er werd een filmpje getoond. Nu mensen niet naar de kerk kunnen komen, was de gedachte van de familiedienstcommissie, dan komt de kerk bij je thuis. Een prachtig filmpje over het wel en wee van een gemeentelid.
De schriftlezing Lucas 17: 11-19 werd gelezen door Jenny Paauw.
Marie-Claire van Dijken zong twee liederen met begeleiding van het orgelspel gespeeld door Trijntje Klok.
En Rinus leidde de Vacaturebank in.
Het was een mooie dienst met veel variatie.

Op maandagmorgen is het autobusje – beschikbaar gesteld door de familie Houtman – vol geladen en hebben Peter Veenhuizen en Jenny Paauw alles naar De Open Hof in Groningen gebracht. De vrijwilligers en bezoekers van de “Open Hof” waren erg blij met onze inbreng. Het kwam als een geschenk, omdat ook De Open Hof in deze coronatijd het moeilijk heeft om dak- en thuislozen met brood, fruit en winterkleding te voorzien.

Coronamaatregel

De overheid gehoord hebbend zal er vanaf zondag 11 oktober 2020 een maximum van dertig personen (exclusief medewerkers) toegelaten worden in de zondagse eredienst.

Bij verplaatsingen in het kerkgebouw wordt een mondkapje geadviseerd, maar het is niet verplicht.

Voor het bijwonen van de erediensten stellen wij het op prijs dat u zich van te voren aanmeldt (zie kerkdienstrooster).

Met vriendelijke groet,

Gea Veldman-Hut
Scriba/preekvoorziener

Postadres: Hoofddiep 56, 9354 AR Zevenhuizen
Telefoon: 0594-659021 of 06-19049742
e-mail: protestantsegemeente7huizen@gmail.com