Nieuws

13 juli 2020

Voor het bijwonen van een kerkdienst hoeft u zich niet meer van te voren aan te melden. Dit vanwege nieuwe richtlijnen protocol ‘kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten van PKN Nederland’.
Er moet wel rekening worden gehouden met anderhalve meter afstand. Dit betekent voor onze kerk 40 zitplaatsen en als er personen uit één huishouden komen ongeveer 50 zitplaatsen.
U bent welkom in de kerk!

IJS voor de basisschoolkinderen in Zevenhuizen

Op 3 juli 2020, de laatste schooldag werden de kinderen van Het Veenpluis en De Delta verrast doordat Anja’s IJScokar langskwam. De kinderen en personeel van de school werden getrakteerd op een lekker ouderwets steekijsje met spikkels. Dit werd hen aangeboden door de kerk. De kerk vond dat de basisschoolleerlingen wel een traktatie hadden verdiend na een raar schooljaar door Corona. We werden hartelijk bedankt voor de traktatie en wij hebben genoten van al die blije gezichten.
Gina Kamminga.

Zondag 28 juni 2020. Slotdienst: thema: ‘vriendschap’.

In deze dienst nemen 6 kinderen van de kinderkerk afscheid en gaan na de zomer naar de tienerkerk: Bas, Daan, Jamie-Lee, Janneke, Marit en Mika. Ds. Johan van der Sleen ging voor in de dienst, maar de kinderen werkten ook mee. Er werd gebeden, gelezen, vriendschapskaars aangestoken, leefregels en schriftlezing gelezen en de 10 regels van vriendschap. Het werd een dienst met puzzelstukjes van vriendschap. Aan het eind werden de puzzelstukjes omgedraaid en kwamen de foto’s van de kinderen te voorschijn. Alle zes kinderen kregen een bijbel mee waar voorin een persoonlijke bijbeltekst was geschreven.

Het was een mooie dienst.

Liturgische schikking Hemelvaart 2020

Achter het frame zien we een wolk van bloemen (fluitekruid) met in het midden een roos. Aan de voorkant staan 2 witte bloemen symbool voor de mannen in witte klederen die tegen omstanders zeiden: Wat staan jullie naar de hemel te kijken ? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.

Wat staat gij daar te staren ?
Jezus is opgevaren.
Hij zit aan Gods rechterhand
De hemel is Zijn vaderland.
De Trooster, Geest en Parakleet
Die in je woon, die alles weet,
Waakt over ons, nacht en dag,
Geeft troost en zegen en een lach

Symbolische schikking 40 dagen tijd.

THEMA:STA OP.

Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig. Het hebben van een stip op de horizon helpt. Een stip die ons herinnert aan het ‘waarom’, zodat we in beweging komen. In deze schikking ziet u een open ruimte, een stip. Iedere zondag roepen we een ander beeld op om duidelijk te maken waarom u in beweging moet komen.

1 maart 2020 : In het midden zweeft een bloem. De vorm van de bloem doet denken aan gevouwen (biddende) handen. De bloem wordt beschermd en gedragen op vleugels door 3 grote onbeschreven bladeren.

8 maart 2020: Rond de stip zijn grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst. Samen vormen de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintenbol met een groen groeipunt. Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar.

15 maart 2020: In deze schikking staat het levende water centraal. Water waardoor wij als mensen kleur en geur mogen geven aan ons leven. In wit komt immers alle kleuren samen. De geur van jasmijn geeft ons zin in het leven, om in beweging te komen.

22 maart 2020: De vierde zondag is feestelijker dan de drie voorgaande zondagen. De teksten blikken vooruit naar Pasen. Deze zondag staat ‘het zien’ centraal. De stip op de Horizon is een oog geworden, een pupil waardoor alles zichtbaar wordt. Het Weefsel van takken wordt bloeiend. De bloesems verkondigen de komende lente.

29 maart 2020 : Gedragen worden door anderen is het thema van deze schikking. Hoop hebben en houden op een betere toekomst. Met liefde naast elkaar staan. Daar gaan de bovenstaande teksten over. In de stip plaatsen we een rode roos (liefde , betrokkenheid, leven) die als het ware het warrige en onduidelijke leven ontstijgt. Gedragen door de onderlinge verbondenheid (klimop).

5 april 2020: Palm Zondag. In de lezingen op Palmpasen  staat de zalving centraal. Als symbolen gebruiken we allerlei verse kruiden die gebruikt kunnen worden bij een zalving. Een doek rond de beker verwijst naar de balseming.

 9 april 2020: Witte donderdag: Wit staat voor licht, reinheid, onschuld en wijst op de dood. Op witte donderdag werden in de oude kerk over veel versieringen doeken gehangen, als teken van rouw. Viooltjes zijn eenvoudige bloemen, ze zijn een teken van trouw en nederigheid. De kleur wit geeft juist ook iets weer van het licht, dat ons omgeeft, waardoor wij kunnen leven. Ze worden ook wel gezien als symbool voor Maria, de moeder van Jezus. De opgerolde doek verwijst natuurlijk naar de doek waarmee Jezus de voeten van zijn leerlingen afdroogde.

10 april 2020: Goede Vrijdag: Door de stip, in het midden, zijn drie kruizen zichtbaar, een verwijzing naar Golgotha. Op de tafel voor de schikking zijn wat dobbelstenen gegooid. Deze stenen herinneren aan het dobbelen op Golgotha.

Pasen 2020: We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord. De leerlingen staan rondom de lege tombe, zij zijn de twaalf witte bloemen. Wit als teken van een nieuw begin. De bloesemtakken drukken de -nog een beetje ingehouden- vreugde van dat nieuwe begin uit. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven. Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal, de droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus, is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de opstanding voor ons kan zijn. Ze staan met zijn allen om die ruimte heen. Net als in de lezing bij de vierde zondag staat ook op eerste paasdag ‘het zien’ centraal. Jezus leeft, hij is zichtbaar, herkenbaar en tastbaar! Ook in deze schikking wordt de stip het oog, de pupil. Rond het oog ontstaat een krans van kleinere ‘ogen’: glazen flesjes met een kleinere witte gerbera. Het weefsel is levend geworden door de bloesemtakken.

Kerkomroep

Beste Kijkers en Luisteraars van de kerkomroep,

Door de maatregelen tegen het Corona virus worden de kerkdiensten in Nederland allemaal digitaal via de kerkomroep op het internet aangeboden. U kunt zich voorstellen dat het systeem van de kerkomroep hierdoor zwaar overbelast is. De kerkomroep heeft daarom ook besloten om de fair use policy uit te schakelen tijdens piekuren.
Dit houdt in dat als het maximale aantal kijkers waar de desbetreffende kerk een abonnement voor heeft is bereikt dat de eerstvolgende kijker, na dit maximum, geen beeld meer heeft. Deze persoon kan wel naar de dienst luisteren , hier zijn geen limieten aan verbonden.
Onze kerk heeft een abonnement voor 20 gelijktijdige kijkers, dit abonnement volstaat voor ons normale gebruik over een heel jaar bekeken. Het is op dit moment niet mogelijk om het abonnement op te hogen daar de kerkomroep hier geen ruimte voor heeft in hun systeem.
Als u toch liever naar de dienst kijkt in plaats van luistert dan moet u op een later tijdstip, buiten de piekuren, de dienst terugkijken.
Wij vragen u begrip voor deze situatie.

Diensten uitzenden via Kerkomroep.nl

Met ingang van vrijdag 27 maart willen we vooraf opgenomen vieringen gaan uitzenden via Kerkomroep. Zolang wij door het Coronavirus niet kunnen samenkomen blijven wij dit doen. Ook tijdens Witte donderdag, Goede vrijdag en Pasen mochten we nog niet samen kunnen komen. Als u bij de dienst op Witte donderdag brood en wijn klaarzet, kunt u het Avondmaal thuis meevieren. U vindt de kerkdiensten via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10761

Ook bovenaan onder het menu-item “kerkomroep” wordt u doorverwezen naar de website van Kerkomroep.nl , waar u de diensten live kunt kijken. Bij “Vind uw kerk” kunt u Zevenhuizen Groningen invullen. Vervolgens kunt u kiezen voor “kijken”.

Als u de viering op zondag bekijkt is de kans overigens wel groot dat niet iedereen beeld heeft bij de uitzending. Als u de dienst op een later moment bekijkt, is er waarschijnlijk wel beeld.

Hartelijke groet,

Ds. Johan van der Sleen


Brief 1 crisis

Zevenhuizen, 18 maart 2020

Beste gemeenteleden,

We leven in onzekere tijden. Een voor ons onzichtbaar virus gaat rond over de wereld met grote gevolgen. Ieder van ons ervaart dat. De een waarschijnlijk meer dan de ander. Minder contacten. Vooral de ouderen zullen minder bezoek krijgen. Verzorgingshuizen zijn soms helemaal gesloten voor bezoek. Kinderen kunnen hun ouders niet meer bezoeken. Mensen worden bedreigd in hun inkomen. Maar ook zal een aantal van ons ziek worden. Sommigen komen zonder werk te zitten. Voor anderen is het juist heel hectisch op het werk, zoals voor mensen die in de zorg werken. Er zijn veel vragen en maar weinig of geen antwoorden. We worden op onszelf teruggeworpen. Of nee, toch niet.

We lezen in Psalm 31:
Heer, bij u zoek ik bescherming.
Laat mij niet alleen!
Wees goed voor mij en red mij.
Luister naar mij,
kom snel en help mij!
Laat me veilig zijn bij u,
bescherm me en bevrijd me.
U bent sterk en machtig,
u beschermt mensen tegen gevaar.
Ga met mij mee en leid mij.
Mijn vijanden jagen op mij,
maar bij u ben ik veilig.
Red mij!
Heer, u beslist over mijn leven.
U bent een trouwe God,
u zult me redden.

We mogen dit gebed met David meebidden. God laat ons niet los. Hij is heel dicht bij ons. Wij kunnen elkaar nu niet te dicht naderen, maar God is bij ons. Hij laat ons niet los. We mogen bouwen en vertrouwen op Hem. Dat Hij ons door de crisis heen helpt.

En hopelijk kunnen we dan ook snel het slot van Psalm 31 bidden:
Ik wil de Heer danken,
want hij is goed voor mij.
Hij heeft mij geholpen toen ik aangevallen werd.
Ik was bang, en ik dacht:
De Heer is mij vergeten.
Maar hij heeft mijn gebed gehoord,
hij heeft gehoord hoe ik om hulp riep.

Heb de Heer lief,
jullie die hem trouw zijn.
De Heer zal jullie beschermen!

Veel sterkte en Gods zegen toegewenst.

Persoonlijk bezoek lukt niet in deze tijd, of alleen bij grote uitzondering in ernstige situaties, maar telefonisch, per mail, WhatsApp, Skype lukt wel.

Hartelijke groet,

Ds. Johan van der Sleen

Telefoon en WhatsApp:  06 – 2321 7002
Mail en Skype: jjvdsleen@outlook.com