Symbolische schikking 40 dagen tijd.

Gepubliceerd door Anne op

THEMA:STA OP.

Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig. Het hebben van een stip op de horizon helpt. Een stip die ons herinnert aan het ‘waarom’, zodat we in beweging komen. In deze schikking ziet u een open ruimte, een stip. Iedere zondag roepen we een ander beeld op om duidelijk te maken waarom u in beweging moet komen.

1 maart 2020 : In het midden zweeft een bloem. De vorm van de bloem doet denken aan gevouwen (biddende) handen. De bloem wordt beschermd en gedragen op vleugels door 3 grote onbeschreven bladeren.

8 maart 2020: Rond de stip zijn grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst. Samen vormen de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintenbol met een groen groeipunt. Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar.

15 maart 2020: In deze schikking staat het levende water centraal. Water waardoor wij als mensen kleur en geur mogen geven aan ons leven. In wit komt immers alle kleuren samen. De geur van jasmijn geeft ons zin in het leven, om in beweging te komen.

22 maart 2020: De vierde zondag is feestelijker dan de drie voorgaande zondagen. De teksten blikken vooruit naar Pasen. Deze zondag staat ‘het zien’ centraal. De stip op de Horizon is een oog geworden, een pupil waardoor alles zichtbaar wordt. Het Weefsel van takken wordt bloeiend. De bloesems verkondigen de komende lente.

29 maart 2020 : Gedragen worden door anderen is het thema van deze schikking. Hoop hebben en houden op een betere toekomst. Met liefde naast elkaar staan. Daar gaan de bovenstaande teksten over. In de stip plaatsen we een rode roos (liefde , betrokkenheid, leven) die als het ware het warrige en onduidelijke leven ontstijgt. Gedragen door de onderlinge verbondenheid (klimop).

5 april 2020: Palm Zondag. In de lezingen op Palmpasen  staat de zalving centraal. Als symbolen gebruiken we allerlei verse kruiden die gebruikt kunnen worden bij een zalving. Een doek rond de beker verwijst naar de balseming.

 9 april 2020: Witte donderdag: Wit staat voor licht, reinheid, onschuld en wijst op de dood. Op witte donderdag werden in de oude kerk over veel versieringen doeken gehangen, als teken van rouw. Viooltjes zijn eenvoudige bloemen, ze zijn een teken van trouw en nederigheid. De kleur wit geeft juist ook iets weer van het licht, dat ons omgeeft, waardoor wij kunnen leven. Ze worden ook wel gezien als symbool voor Maria, de moeder van Jezus. De opgerolde doek verwijst natuurlijk naar de doek waarmee Jezus de voeten van zijn leerlingen afdroogde.

10 april 2020: Goede Vrijdag: Door de stip, in het midden, zijn drie kruizen zichtbaar, een verwijzing naar Golgotha. Op de tafel voor de schikking zijn wat dobbelstenen gegooid. Deze stenen herinneren aan het dobbelen op Golgotha.

Pasen 2020: We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord. De leerlingen staan rondom de lege tombe, zij zijn de twaalf witte bloemen. Wit als teken van een nieuw begin. De bloesemtakken drukken de -nog een beetje ingehouden- vreugde van dat nieuwe begin uit. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven. Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal, de droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus, is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de opstanding voor ons kan zijn. Ze staan met zijn allen om die ruimte heen. Net als in de lezing bij de vierde zondag staat ook op eerste paasdag ‘het zien’ centraal. Jezus leeft, hij is zichtbaar, herkenbaar en tastbaar! Ook in deze schikking wordt de stip het oog, de pupil. Rond het oog ontstaat een krans van kleinere ‘ogen’: glazen flesjes met een kleinere witte gerbera. Het weefsel is levend geworden door de bloesemtakken.

Categorieën: Uncategorized