Vragen

Voor acute pastorale bijstand kunt u terecht bij Petra de Haan (tel.: 06-3378 0351).

De Protestantse Gemeente Zevenhuizen is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken in de aangifte van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Het bedrag waarvoor u collectemunten aan wilt kopen kunt u overmaken op bankrekening NL44RABO0335130577 t.n.v. Protestantse gemeente Zevenhuizen. In de omschrijving van de overboeking kunt u aangeven hoeveel collectemunten van welke waarde u graag wilt ontvangen. Collectemunten zijn verkrijgbaar in de waarden € 0,50, € 1,- en € 2,-. Vervolgens zijn de collectemunten na circa twee week af te halen bij mevrouw Zoutman, Evertswijk 56b.

Neem contact op met de scriba. Alle contactadressen vind u hier.

Neem contact op met de scriba. Alle contactadressen vind u hier.

Ja, dat kan, maar altijd in overleg met de zaalbeheerder. De kerk biedt plaats aan 200 personen, en de zaal Het Anker biedt plaats aan 70 personen. Bij rouwdiensten wordt voor leden het totale bedrag aan vrijwillige bijdrage over de afgelopen 3 jaar in mindering gebracht. Bij trouwdiensten betalen leden geen kosten voor predikant en koster. Vanwege de verhoogde energiekosten zijn wij genoodzaakt extra kosten te berekenen voor het huren van de kerkzaal met 100 euro en van de koffiezaal met 25 euro. Dit betreft een tijdelijke maatregel. Onderstaand de tarieven.

Huur kerkzaal€ 250,-
Predikant€ 240,-
Koster€ 80,-
Organist€ 80,-
Klok luiden€ 25,-
Beamer (zonder bediening)€ 25,-
Extra optie: Bediening beamer€ 80,-
Extra optie: Aula per dag€ 80,-
Extra optie: Zaal Het Anker per dag€ 110,-
Extra optie: Consistorie per dag€ 35,-

Als kerk leven we graag mee bij vreugdevolle of verdrietige momenten in uw/jullie leven. Maar we moeten dan natuurlijk wel weten dat er ‘iets’ speelt. Daarom zou het mooi zijn dat u/jij bij geboorte, ziekte en overlijden de scriba en de predikant daarvan op de hoogte brengt.

Als u of de uitvaartverzorger voor een begrafenis de kerk en/of de zalen wil reserveren dan kunt u contact opnemen met de koster van de kerk en de beheerder voor de zalen.

Wilt u uw kind laten dopen, neem dan contact op met de predikant en/of de scriba.

Ook bij verhuizing van of naar onze gemeente leven we graag mee. Laat het de scriba en de predikant weten.

Gaat u trouwen en u wilt uw huwelijk kerkelijk laten inzegenen, neem dan contact op met de predikant. Voor het reserveren van de kerk neemt u contact op de met koster en voor de zalen bij de kerk kunt u contact opnemen met de beheerder.

Alle contactadressen vind u hier.