ANBI

Protestantse Gemeente Zevenhuizen
Hoofddiep 58
9354 AR Zevenhuizen

e-mail: info@pknzevenhuizen.nl
IBAN: NL44RABO0335130577
RSIN/fiscaal nummer: 002542250
KvK: 76443124

Visie & Missie

De Protestantse Gemeente Zevenhuizen wil een liefdevolle geloofsgemeenschap zijn voor iedereen die zich verbonden weet met de opgestane Heer. De gemeente richt zich op groei in de relatie tot God & tot elkaar, plus haar in dienst in de wereld. Zij wil een toegewijde Bijbelse gemeenschap zijn van gelovigen die zich – bij alle verscheidenheid – één weten in Christus.

Geïnspireerd door de boodschap van de opgestane Heer en de Bijbelse opdracht: ‘Heb God en de naaste lief’, vormen we een gemeente waarin we a) respectvol en liefdevol met elkaar willen omgaan, en b) waarin we met woord en daad omzien naar iedereen die dichtbij en veraf materiële en/of geestelijke nood kent.

Beleidsplan 2021-2025

ANBI-gegevens & Financiën

Protestantse Gemeente te Zevenhuizen

ANBI-gegevens Protestantse Gemeente Zevenhuizen

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Zevenhuizen

ANBI-gegevens Diaconie Protestantse Gemeente Zevenhuizen


Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019/begroting 2020
Jaarverslag 2018/begroting 2019
Jaarverslag 2018
Begroting 2018
Jaarverslag 2017
Begroting 2017
Jaarverslag 2016