Mededeling Diaconie

Gepubliceerd door Anne op

Er vindt een humanitaire ramp plaats in Oekraïne.
Kerkelijk willen wij via Kerk in Actie hier ook ons steentje aan bijdragen.
Tijdelijk wordt er een extra mandje (Oekraïne) geplaatst bij de andere
collectemandjes bij de uitgang van de kerk.

Het geld mag ook digitaal overgemaakt worden:
Protestantse Gemeente Zevenhuizen:
NL44 RABO 0335 1305 77
(Oekraïne)

Categorieën: Uncategorized