Diensten Stille Week

Gepubliceerd door Anne op

In de Stille Week worden er diverse diensten gehouden.

Avondgebed op maandag 25 maart, dinsdag 26 maart en woensdag 27 maart om 19.30 uur
Een dienst van ongeveer een half uur waarin zang, gebed en stilte samenkomen.

Op Witte Donderdag (28 maart) is er een gezamenlijke dienst met de Protestantse
Gemeente Leek-Oldebert in de Nienoordkapel, De Dam 44 in Leek. Voorganger is ds. Sita
Hofstra. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Op Goede Vrijdag (29 maart) zal Pastor B. Smedes voorgaan.

De Paasnachtdienst op zaterdag 30 maart begint om 22:00 uur en wordt gehouden in
De Hoeksteen, Lindensteinlaan 1 in Leek. De dienst begint in het donker en in stilte. De
nieuwe Paaskaars wordt buiten aangestoken aan het vuur dat daar brandt. Aan die nieuwe
Paaskaars mogen we ieder ons lichtje aansteken. Binnen mag ieder haar en zijn doop
gedenken met een waterkruisje en we vieren het begin van het Paasfeest.

Op zondag 31 maart vieren we Pasen! Voorganger is Gauke Poelman.

Wij nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan bovengenoemde diensten.

Categorieën: Uncategorized