Bevestigingsdienst nieuwe ambtsdragers.

Op zondag 22 oktober was er de  bevestigingsdienst van nieuwe ambtsdragers. ds.J.van der Sleen ging voor in deze dienst. De liederen in de dienst waren door de nieuwe ambtsdragers uitgekozen. Een aantal ambtsdragers nam afscheid. De voorzitter van de kerkenraad, Gauke Poelman, had een cadeau meegenomenvoor de gemeente: Een prachtig schilderij. Een schilderij wat hij gezien had op de expositie eerder gehouden in deze kerk. Het is geschilderd door Willy Veldman. Daarna werden de nieuwe ambtsdragers in de ambt bevestigd. Voor een ieder was er een bloemetje. Het was een prachtige dienst.

Startdienst: De Foto’s

Op 1 september 2019 hadden we de startdienst. Het thema van die zondag was “een goed verhaal”. Gauke Poelman heeft de dienst geleid. Hannah las de schriftlezing voor: Psalm 66: 5-15. De muziek werd verzorgd door Robin Tinge Eric, Ronald en Eddy. Janna en Marie-Claire hadden nog een bijbelprentenquiz.

Na de dienst was er tijd om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie/thee. Daarna gaf Robin een mini-concert en speelde Ronald nog enkele verzoeknummers op het orgel. Inmiddels stond de barbecue aan en was het tijd om wat te gaan eten.

Hieronder volgen enkele foto’s van deze mooie startdienst.