40 dagen tijd naar Pasen

Gepubliceerd door Anne op

In de 40 dagen tijd naar Pasen hebben we elke zondag een symbolische bloemschikking.

Hieronder 2 foto’s van de 1e zondag van de 40-dagen-tijd-2019.

1e zondag van de 40-dagen-tijd-2019:

In deze schikking worden 8 glazen flessen gebruikt die bekleed zijn met rietstengels. Het water in de fles geeft nieuw leven. De keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid. Er zijn 8 flessen gebruikt; op de 8e dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). De 8e dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd. Aan de verzoeking in de woestijn gaat de doop van Jezus vooraf. Lucas benadrukt bij de doop in de Jordaan de solidariteit van Jezus met het volk.

Onderstaand 2 foto’s van de 2e zondag van de 40-dagen-tijd-2019.

2e zondag van de 40-dagen-tijd-2019:

De 8 flessen staan in de vorm van een Grieks kruis. De Griekse letter chi, de 22e letter in het Oud-Griekse alfabet heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus, één van de namen van Jezus. De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. In de flessen zie je de helleborus. Deze bloem bloeit als het vriest en als er sneeuw ligt. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

Onderstaand 2 foto’s van de derde zondag van de 40-dagen-tijd.

3e zondag van de 40-dagen-tijd:

De lezingen vandaag roepen op tot ‘zien’. Omzien naar een ander.
De 8 flessen staan in een open ellips, zodat het op een oog lijkt.
De primulaplantjes doen denken aan ogen.
De sierlijk groene grassen versterken het beeld van inkeer.
Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen,
dat wij iets kunnen betekenen voor anderen.

Zie
Een bloeiende wilg
Een eerste teken
Van de lente
Die komen gaat

Onderstaand 2 fotos van de vierde zondag van de 40-dagen-tijd-2019.

4e zondag van de 40-dagen-tijd-2019:

Vandaag lezen we over de verloren zoon.
Er is vreugde.
De zoon realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt en begint opnieuw.
De oudste zoon kan het niet opbrengen deze broer feestelijk te onthalen.
Verheug je over iemand die de weg naar God vindt.
Wees blij. De zoon is terug en laten we feest vieren. 
De vorm (achthoek) wordt versterkt door groene takken.
In de flessen staan bloesemtakken die bloeien.
Een nieuw begin.

Onderstaand 2 foto’s van de vijfde zondag van de 40-dagen-tijd-2019.

5e zondag van de 40-dagen-tijd-2019:

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht?
Deze vragen staan centraal in dit verhaal.
De wijngaard is een gesloten vesting. 
De pachters verschansen zich.
Er is geen opening om het gesprek te voeren.
Verzoening lijkt niet mogelijk.
De vorm van de schikking is een gesloten vierkant.(er is geen opening om een gesprek te voeren)
In de flesjes staat een zwaardvormig blad (Sanseveria).
Daar tussen staan blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.

Jezus betreedt de stad vanuit het oosten.
Hij zit op een ezel.
Onder palmtakken en onder de klanken van Psalm 118 komt Hij als grote koning de stad binnen.
De 8 flessen symboliseren “de weg”.
In de flessen staan gebogen takken en palmblad, als ware het een poort.

Categorieën: Algemeen