Collecte van de diaconie op 19 mei 2019 voor de Hersenstichting.

De diaconie gaat op 19 mei 2019 collecteren voor de Hersenstichting. De Hersenstichting doet o.a. onderzoek naar dementie, Parkinson en c.v.a. Wij doen dit in overleg met de organisatie van Chillin Fields, die een deel van de opbrengst van het festival dat zij dat weekeinde organiseren ook aan de hersenstichting doneert.
Veel mensen krijgen met een hersenaandoening te maken. Onderzoek is dus heel belangrijk om oplossingen te vinden. Deze collecte bevelen wij van harte aan!

Namens de diaconie en de Hersenstichting alvast heel erg bedankt voor uw gift.

40 dagen tijd naar Pasen

In de 40 dagen tijd naar Pasen hebben we elke zondag een symbolische bloemschikking.

Hieronder 2 foto’s van de 1e zondag van de 40-dagen-tijd-2019.

1e zondag van de 40-dagen-tijd-2019:

In deze schikking worden 8 glazen flessen gebruikt die bekleed zijn met rietstengels. Het water in de fles geeft nieuw leven. De keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid. Er zijn 8 flessen gebruikt; op de 8e dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). De 8e dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd. Aan de verzoeking in de woestijn gaat de doop van Jezus vooraf. Lucas benadrukt bij de doop in de Jordaan de solidariteit van Jezus met het volk.

Onderstaand 2 foto’s van de 2e zondag van de 40-dagen-tijd-2019.

2e zondag van de 40-dagen-tijd-2019:

De 8 flessen staan in de vorm van een Grieks kruis. De Griekse letter chi, de 22e letter in het Oud-Griekse alfabet heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus, één van de namen van Jezus. De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. In de flessen zie je de helleborus. Deze bloem bloeit als het vriest en als er sneeuw ligt. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

Onderstaand 2 foto’s van de derde zondag van de 40-dagen-tijd.

3e zondag van de 40-dagen-tijd:

De lezingen vandaag roepen op tot ‘zien’. Omzien naar een ander.
De 8 flessen staan in een open ellips, zodat het op een oog lijkt.
De primulaplantjes doen denken aan ogen.
De sierlijk groene grassen versterken het beeld van inkeer.
Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen,
dat wij iets kunnen betekenen voor anderen.

Zie
Een bloeiende wilg
Een eerste teken
Van de lente
Die komen gaat

Onderstaand 2 fotos van de vierde zondag van de 40-dagen-tijd-2019.

4e zondag van de 40-dagen-tijd-2019:

Vandaag lezen we over de verloren zoon.
Er is vreugde.
De zoon realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt en begint opnieuw.
De oudste zoon kan het niet opbrengen deze broer feestelijk te onthalen.
Verheug je over iemand die de weg naar God vindt.
Wees blij. De zoon is terug en laten we feest vieren. 
De vorm (achthoek) wordt versterkt door groene takken.
In de flessen staan bloesemtakken die bloeien.
Een nieuw begin.

Onderstaand 2 foto’s van de vijfde zondag van de 40-dagen-tijd-2019.

5e zondag van de 40-dagen-tijd-2019:

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht?
Deze vragen staan centraal in dit verhaal.
De wijngaard is een gesloten vesting. 
De pachters verschansen zich.
Er is geen opening om het gesprek te voeren.
Verzoening lijkt niet mogelijk.
De vorm van de schikking is een gesloten vierkant.(er is geen opening om een gesprek te voeren)
In de flesjes staat een zwaardvormig blad (Sanseveria).
Daar tussen staan blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.

Jezus betreedt de stad vanuit het oosten.
Hij zit op een ezel.
Onder palmtakken en onder de klanken van Psalm 118 komt Hij als grote koning de stad binnen.
De 8 flessen symboliseren “de weg”.
In de flessen staan gebogen takken en palmblad, als ware het een poort.

Woensdag 3 april Gemeenteavond.

Woensdagavond 03 april Gemeenteavond in “het Anker”, aanvang 19.30 uur.

Agenda;
Cijfers, Feiten en andere wetenswaardigheden.
Na de pauze Nynke Dijkstra Algra. Thema: Missionaire gemeente en Pionieren in de kerk.
Nynke is toeruster pastoraat en gemeenteopbouw van de Protestantse kerk.

Familiedienst 7 april

ZONDAG 7 april 2019  FAMILIEDIENST

Het thema van deze dienst was: Dienen, Delen, Doen. Tijdens deze familiedienst heeft Harry van den Hout over zijn bijzondere leven verteld. Harry is gepensioneerd long- en tropenarts en is voorzitter van de Poor People’s Fund.
Tijdens het kindermoment in de dienst werd het “delen” uitgelegd aan de hand van mandarijnen. Het kinderkoor “de Parels heeft opgetreden”.

Harry van den Hout

Inloopochtenden

Elke eerste woensdag van iedere maand hebben we een inloopochtend voor alle 65plus dorpsgenoten, ook als u geen lid bent de kerk. We beginnen om 10.00 uur met de koffie. Nadat we gezellig bijgepraat hebben gaan we een spelletje spelen of nog verder met elkaar in gesprek. We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke maaltijd. De koffie met koek is gratis en voor de maaltijd vragen we een vrijwillige bijdrage.
Mocht vervoer een probleem zijn, neem contact op met:
Pietsje Fokkema; tel.06 45961581
Martje Kamminga; tel.631522 of
Henny Steenhuis; tel.631723 – 06 29435991.

“Onderweg zijn”

Samen met elkaar, alleen.

In januari zijn we gestart met de gesprekken rondom het thema “Onderweg zijn”. We hebben met een aantal gemeenteleden op een middag en een avond fijne ontmoetingen gehad, waarbij we in een open en respectvolle manier hebben gesproken over ons leven, ons (on)geloof, twijfels en onzekerheden. Deze bijeenkomsten zijn als zeer positief ervaren door ons en door de deelnemende gemeenteleden.

Dat heeft ons aangemoedigd een vervolg te geven aan deze gesprekken rondom dit thema. We nodigen u als gemeenteleden daarom uit om deel te nemen, en met elkaar in kleine groepen in gesprek te gaan. Ook niet-kerkleden zijn van harte welkom!

U mag zelf aangeven welke dag in de week u het beste uitkomt, we zullen de bijeenkomsten zoveel mogelijk op de wensen van de deelnemers afstemmen. We hopen u te mogen ontmoeten!

Als mensen van de WEG, delen we dat we samen op weg zijn

Rinus van der Wekken   06-83536157  rinuswekken@outlook.com
Annet de Bruin                 06-15158955  annet.debruin@kpnmail.nl