Palmpasen

Gepubliceerd door Anne op

Palmpasen 2019:  De kinderen hebben op zaterdag ieder hun eigen haantje mogen bakken bij Bakker van Esch. Op palmzondag hebben ze hun palmpasenstok verder afgemaakt. Wat een prachtig gezicht was het toen ze allen de kerk in kwamen.Elk kind heeft een houten kruis, symbool voor het kruis waar Jezus aan stierf. Dit kruis is versierd met vrolijk gekleurd crêpepapier. Een groen buxustakje staat symbool voor de palmtakken waar de mensen mee zwaaiden tijdens Palmpasen. Bovenop wordt een broodhaantje geprikt. Voordat Jezus stierf ging hij nog een keer met zijn twaalf vrienden eten. Hij brak toen het brood. De haan staat ook voor Petrus. De haan kraaide 3x keer toen Petrus Jezus 3x verloochende. Je kunt er doppinda’s aanrijgen. In een doppinda zitten twee pinda’s: Pilatus moest kiezen tussen Barrabas en Jezus. De ringeling-chips staan symbool voor de 12 disicpelen. Er hangt een zakje met 30 rozijnen aan, symbool voor Judas die Jezus verraadde voor 30 zilvermunten. Ook hangt er een ei aan de palmpasenstok: Jezus stierf aan het kruis maar na drie dagen staat hij weer op: een nieuw leven !!

Categorieën: Jeugd