Palmpasen

Palmpasen 2019:  De kinderen hebben op zaterdag ieder hun eigen haantje mogen bakken bij Bakker van Esch. Op palmzondag hebben ze hun palmpasenstok verder afgemaakt. Wat een prachtig gezicht was het toen ze allen de kerk in kwamen.Elk kind heeft een houten kruis, symbool voor het kruis waar Jezus aan stierf. Dit kruis is versierd met vrolijk gekleurd crêpepapier. Een groen buxustakje staat symbool voor de palmtakken waar de mensen mee zwaaiden tijdens Palmpasen. Bovenop wordt een broodhaantje geprikt. Voordat Jezus stierf ging hij nog een keer met zijn twaalf vrienden eten. Hij brak toen het brood. De haan staat ook voor Petrus. De haan kraaide 3x keer toen Petrus Jezus 3x verloochende. Je kunt er doppinda’s aanrijgen. In een doppinda zitten twee pinda’s: Pilatus moest kiezen tussen Barrabas en Jezus. De ringeling-chips staan symbool voor de 12 disicpelen. Er hangt een zakje met 30 rozijnen aan, symbool voor Judas die Jezus verraadde voor 30 zilvermunten. Ook hangt er een ei aan de palmpasenstok: Jezus stierf aan het kruis maar na drie dagen staat hij weer op: een nieuw leven !!

Foto’s van de kinderviering d.d. 27 januari 2019.

Thema :  David en Goliath

Een viering waarin het verhaal van David en Goliath werd verteld. Er werd gezongen en geknutseld. Het was een vrolijke kinderviering waarin we mochten leren dat ook wij, net als David, mogen vertrouwen op God.

Ina

Kerk-School-Gezinsdienst poppenspel “Rotsvast?!”

Zondag 3 maart 2019 om 09.30 uur

Poppenspel  “Rotsvast?!”

Er is geen scherm voor nodig, geen geluidsinstallatie en de omgeving is ook niet belangrijk. Zodra een pop tot leven komt door de handen en de stem van de poppenspeler, gebeurt hier iets bijzonders.

In zijn nieuwe voorstelling ‘Rotsvast’ brengt Matthijs Vlaardingerbroek  Petrus opnieuw tot leven. ‘Rotsvast?!’ gaat over het leven van Petrus, waarin hij langzaam maar zeker ontdekt wie Jezus is en wie hij daardoor zelf mag zijn. We beginnen bij zijn roeping tijdens de wonderbare visvangst, langs een aantal geloofsavonturen naar de verloochening en zijn herstel als vriend van Jezus!

Matthijs Vlaardingerbroek betrekt kinderen op een interactieve manier bij het verhaal en laat ze meehelpen op het podium. Een verhaal over een bijzondere vriendschap waaruit meerdere lessen te halen zijn.

Matthijs Vlaardingerbroek is iemand die:

– je met verwondering laat meevoeren in het verhaal…
– met véél humor plotseling de vinger op de juiste plek kan leggen…
– luisteraars op interactieve wijze in de voorstelling betrekt…
– zowel de kracht van buikspreken, als verrassende illusies in zijn voorstelling gebruikt…
– kinderen en volwassenen aanspreekt…
– maatwerk kan leveren en van elk aangeleverd thema een wervelend geheel maakt…
– een veelzijdigheid aan inspirerende en motiverende presentaties biedt…
– vanuit zijn creativiteit en out-of-the-box denken nieuwe inzichten presenteert…
– anderen inspireert om tot actie te komen…

Leuk voor jong en oud, met een hele goede Bijbelse boodschap!