Liturgische schikking advent en kerst 2020

Gepubliceerd door Anne op

1e advent

In de basisschikking ziet u een zelfgemaakte schaal, opgebouwd uit driehoekjes. Het getal drie staat voor verbinding tussen het Goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. De schaal rust op vier pijlers, vier wijnflessen. Het getal vier verwijst naar de vier adventszondagen, maar ook naar de vier windstreken. Een Goed Leven voor een ieder, waar je dan ook bent geboren. De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren en tot bloei mag komen in Gods licht. De schaalvorm is een open vorm. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren. Het nobilis groen op de fles is een kleur die stemt tot nadenken. Het materiaal doet denken aan de traditie van Kerst. In Marcus 13:24-37 gaat het over de vijgenboom: “leer van de vijgenboom deze les. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld”. De vijgentak in de schikking staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.

2e advent

Jesaja 30: “de Heer komt nabij”. In de lezing wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit. Witte berkenschors op een van de vier flessen en witte bloemen. De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden. De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.

3e advent

“Verheugt u in de Heer te allen tijd”. In de lezing wordt gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos doet denken aan groei en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te ervaren is voor iedereen anders. De dennenappels symboliseren de weg die met moet afleggen. Het is voor iedereen anders. De wilgenkatjes staan voor de zachte knoppen, een teken waar men zich wereldwijd aan zal herkennen.

4e advent

Op vierde advent is de fles omwikkeld met hooi. Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen. Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De bol met knop staat symbool voor de aankondiging. Er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk.

Kerst

Johannes spreekt over een nieuw begin: ”In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God”. Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd. De kleine schaal staat symbool voor het nieuw begin.

De schikkingen zijn gemaakt door Aukje en Tjitske.

Categorieën: Uncategorized