Zondagse erediensten

Gepubliceerd door Anne op

Zevenhuizen, 10 maart 2021

Beste gemeenteleden,

Vanaf zondag 21 maart a.s. mogen we weer mensen verwelkomen in de zondagse erediensten!
Wij nodigen u van harte uit om samen de erediensten te vieren in de kerk. Als u niet kunt komen dan kunt u de dienst online volgen via kerkomroep.
Het aantal bezoekers dat in de kerk mag komen is dertig.

Het gebruiksplan is aangepast (zie hieronder).

Wij hopen u te mogen ontmoeten in de kerk!

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad

Gea Veldman-Hut


GEBRUIKSPLAN ‘HET ANKER’ vanaf 21 maart 2021

Dit gebruiksplan geldt voor de kerkzaal en de ontmoetingsruimte.
Dit gebruiksplan geldt ook voor uitvaarten die in Het Anker plaatsvinden.

Kerk
In het kerkgebouw is het aantal maximale kerkgangers beperkt. We houden rekening met anderhalve meter afstand.
Er mogen maximaal dertig personen aanwezig zijn in de kerk (exclusief medewerkers).
Bij verplaatsingen in het kerkgebouw een dringend advies om een mondkapje te dragen.
Voor het bijwonen van de zondagse erediensten dient men zich van te voren telefonisch aan te melden op de vrijdag voor de zondags eredienst (06-19049742).

Ontmoetingsruimte
In de ontmoetingsruimte mogen maximaal dertig personen aanwezig zijn. Houd rekening met anderhalve meter afstand. Een dringend advies om een mondkapje te dragen bij verplaatsingen. Voordat men de ontmoetingsruimte binnengaat, is het ontsmetten van de handen verplicht.

Voor de kerkdienst
• Buiten voor de ingang van de kerk staat een bord met hygiëne basisregels.
• Buiten ontsmet u uw handen met het ontsmettingsmiddel. Deze wordt u aangereikt door een BHV-er, welke te herkennen is aan een geel hesje. Wederom vindt er op dat moment een medische check-up plaats.
• BHV van dienst staat buiten maar zal bij slecht weer bij de deur staan om mensen de deur te openen en ze voorzien van desinfectans.
• Houd anderhalve meter afstand als u de kerk binnen gaat.
• U neemt uw jas mee in de kerk. Deze kunt u op uw stoel hangen.
• De koster coördineert de zitplaatsen. Hij geeft aan op welke stoel u plaats mag nemen. U dient zoveel mogelijk naar voren te lopen.
• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Geef dat vooraf bij aanmelding door.
Tijdens de kerkdienst
• Degene die de afkondigingen heeft gedaan zal bij het verlaten van de lessenaar die moeten reinigen. Er liggen doekjes bij de lessenaar en er is een prullenbakje waar het doekje in kan.
• Gemeentezang is helaas niet mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Het ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. Zolang de uitslag daarvan niet bekend is, wordt gemeentezang afgeraden. Neuriën mag wel.
• Er mogen twee à drie personen voor in de kerk zingen. De afstand van de zangers is drie meter en de afstand tussen de zangers en de aanwezige gemeenteleden is vijf meter.
Na de dienst
• Na afloop van de dienst, verlaten eerst de mensen die achter in de kerk zitten, één voor één de kerk. Dit wordt gecoördineerd door de koster.
• Bij de uitgang zullen collectemanden staan waar u uw collecte in kunt doen. Houd anderhalve meter afstand en voorkom filevorming.
• Voorganger zal na afloop u geen hand geven, maar in de hal op gepaste afstand blijven staan om u een fijne zondag te wensen.
• Als alle mensen de kerk hebben verlaten, wordt de kerk gereinigd.

Basisregels voor iedereen
• Was uw handen
o 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
o Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
o Was daarna uw handen
• Schud geen handen
• Houd anderhalve meter afstand (twee armlengtes) van anderen
o Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en op het werk als u een vitale functie heeft. Maar niet thuis en ook niet op straat als het mensen zijn uit uw gezin of huishouden.
o Door anderhalve meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.

Thuisblijven bij verkoudheidsklachten
• Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit.
• Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid: blijf thuis. Ziek uit.

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen)
• Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven.

Categorieën: Uncategorized