PROGRAMMA STILLE WEEK maandag 29 maart – zondag 4 april 2021

Gepubliceerd door Anne op

Op maandag, dinsdag en woensdag is er een Avondgebed. Een viering van ongeveer een half uur, waarin zang, gebed en stilte samenkomen.
Het thema is: Ik ben er voor jou.
We bereiden ons voor op de diensten: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen.
Kom op één van de avonden om stil te zijn, op wat is en op wat komen gaat.
(Deze diensten worden niet uitgezonden via Kerkomroep)

Op Witte Donderdag hebben we helaas geen predikant en is de viering van het Heilig Avondmaal verschoven naar Goede Vrijdag.
Marie-Claire van Dijken en Gea Veldman zullen deze avond voorbereiden. Tijdens deze dienst staat de voetwassing centraal.

Op Goede Vrijdag volgen we het lijdensverhaal en wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Voorganger: ds. J. van der Sleen.

Op zondag 4 april vieren we Pasen. Ds. J. van der Sleen zal voorgaan met muzikale medewerking van Trijntje Klok (organist), Marcel de Bruin (trompet) en Hannah van Dijken (dwarsfluit).

Deze diensten horen bij elkaar en eigenlijk is het één lange doorlopende viering met pauzes. Alsof je met elkaar de Mattheus Passion beleeft en meemaakt, maar dan ook verder gaat dan de kruisiging en begrafenis. Want het Christendom is een Opstandingsgeloof. Wij vieren de opgestane Heer, Gods Almacht in de overwinning van dood en kwaad in de diensten.

Wij nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan de Stille Week en we hopen u te mogen ontmoeten bij één van de diensten.

Avondgebed
Maandag 29 maart 2021 om 19.30 uur
Dinsdag 30 maart 2021 om 19.30 uur
Woensdag 31 maart 2021 om 19.30 uur

Witte Donderdag
Donderdag 1 april 2021 om 19.30 uur

Goede Vrijdag (Heilig Avondmaal)
Vrijdag 2 april 2021 om 19.00 uur
Voorganger: ds. J. van der Sleen

Eerste Paasdag
Zondag 4 april 2021 om 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van der Sleen
m.m.v. Trijntje Klok (orgel), Marcel de Bruin (trompet), Hannah van Dijken (dwarsfluit)

Vanwege de coronamaatregelen een verzoek om vooraf aan te melden bij de scriba:
Per mail scriba@pknzevenhuizen.nl of telefonisch 06-19049742

Categorieën: Uncategorized