Bericht van de Diaconie.

Gepubliceerd door Anne op

Collectemunten:

Vanwege de hoge kosten die gepaard gaan met het storten van muntgeld bij de bank, willen we u vriendelijk verzoeken om in het vervolg met ‘collectemunten’ uw bijdrage te geven aan de collecte.

Er zijn drie soorten collectemunten:
Geel ter waarde van € 0,50
Groen ter waarde van € 1,00
Blauw ter waarde van € 2,00

Werkwijze:

  • Bedrag overmaken op rekeningnummer NL44RABO0335130577 met vermelding: aantal collectemunten van welke waarde.
  • U kunt de collectemunten enkele dagen na overboeking afhalen bij mevrouw A. Zoutman, Evertswijk 56/B (na telefonisch overleg, tel.nr. 0594-637005).
  • Mocht het halen van de collectemunten een probleem zijn, dan kunt u de diaken van uw wijk benaderen.

Wij verzoeken u om vanaf 1 januari 2022 uw bijdrage te geven met collectemunten en niet meer met contant muntgeld. U mag nog wel met papiergeld uw bijdrage doen.

Uw collecte kunt u ook rechtstreeks overmaken op rekeningnummer:
NL44 RABO 03351 30577 t.n.v. Protestantse Gemeente Zevenhuizen

Categorieën: Uncategorized