Kerk-School-Gezinsdienst.

Op 3 april j.l. was de kerk bomvol met kinderen en hun ouders en opa’s en oma’s en overige gemeenteleden. Dominee Pieter Jan Kruizinga ging voor in deze dienst. De kinderen hadden op school al gewerkt aan het thema “nieuw leven’. De vriendschapskaars werd aangestoken en dominee begon de dienst met groeten, de groeten van God voor ons.
De kinderen van stamgroep 1 deden een prachtig dansje en zongen daarbij ‘er liggen bolletjes in de grond’.
De leerlingen van stamgroep 2 hadden zelf een gedicht geschreven over ‘nieuw leven’ en hebben dat goed voorgedragen. Juf Hilde Marije las het verhaal van kleine appelgeit. Ondertussen zagen we op de beamer de tekeningen die dit verhaal uitbeelde, gemaakt door de kinderen. Dominee ging nog in gesprek met een aantal kinderen. Ze mochten op het podium staan, best spannend maar ze deden het super goed. Vervolgens had dominee een plant, hij vond de plant niet mooi meer en knipte alle bladeren er af. En wat er toen gebeurde…. met de nodige zorg: water, modder, zonlicht, zuurstof kwamen er nieuwe wortels aan de bladeren en kwam er dus ‘nieuw leven’.
Twee leerlingen van stamgroep 3 deden een rollenspel over een bol die ze cadeau gaven, wat geen leuk cadeau is, tot je ‘m in de grond stopt. Dan komen er prachtige bloemen uit. Het dankgebed werd ook gebeden door een aantal kinderen, samen met de dominee. Tussendoor waren er nog liedjes.

Prachtig om te zien hoe het thema ‘nieuw leven’ in deze dienst op verschillende manieren uitgelegd werd, ook dat er met Pasen weer nieuw leven is: Jezus is opgestaan.

De collecte bij de uitgang was voor Warchild. We kunnen terugkijken op een prachtige sfeervolle Kerk-School-Gezinsdienst.

Hulp vluchtelingen

Er is vraag naar vrijwilligers voor hulp aan ongeveer 30 vluchtelingen uit
Oekraïne in Sebaldeburen
.
Het voormalig schoolgebouw De Aquarel in Sebaldeburen is aangewezen als
opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne.
Vanuit de opvanglocatie is de vraag gesteld naar mensen die bereid zijn om de
vluchtelingen te helpen met hand- en spandiensten.
Er worden vrijwilligers gezocht die een ochtend, middag of avond aanwezig
willen zijn in de opvanglocatie en de vrouwen en kinderen willen helpen.
In principe is dit voor 7 dagen per week.
Als u wilt en kunt helpen, neem dan contact op met de scriba, Gea Veldman.

Ontmoetingsavonden ‘Bouwen aan de toekomst’

Graag nodigen wij u uit voor de ontmoetingsavonden op dinsdag 5 april of woensdag 6 april om te praten over de toekomst van onze kerk.

Aan de hand van de bouwstenen die voorgangers ons elke week meegeven, willen we met elkaar in gesprek over hoe verder met onze kerk in Zevenhuizen.

Op dit moment gaat het goed, we hebben een voltallig kerkenraad, maar als het niet meer voltallig is, hoe gaan we dan verder?

Wat is voor u belangrijk, hoe staat u in het geloof, wilt u een steentje bijdragen en mee bouwen in een tijd van verandering?

We hopen u te mogen ontmoeten op:

dinsdag 5 april van 20.00 – 22.00 uur (wijk 1, 2 en 3)
of
woensdag 6 april van 20.00 – 22.00 uur (wijk 4, 5 en 6)


Namens de kerkenraad
Gea Veldman-Hut (scriba)

Mededeling Diaconie

Er vindt een humanitaire ramp plaats in Oekraïne.
Kerkelijk willen wij via Kerk in Actie hier ook ons steentje aan bijdragen.
Tijdelijk wordt er een extra mandje (Oekraïne) geplaatst bij de andere
collectemandjes bij de uitgang van de kerk.

Het geld mag ook digitaal overgemaakt worden:
Protestantse Gemeente Zevenhuizen:
NL44 RABO 0335 1305 77
(Oekraïne)

HEILIG AVONDMAAL THUIS MEEVIEREN

Volgende week zondag, 23 januari, wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Helaas staat dit niet in het kerkblad vermeld.

U wordt thuis uitgenodigd om mee te vieren en zelf brood en wijn klaar te zetten.

U kunt de kerkdienst online via Kerkomroep volgen.

(https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10761)

Liturgische schikking Advent/Kerst 2021.

Thema: “In een ander licht”.

1e advent 2021

“In een ander licht”
Het verhaal gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd. (Lucas 1: 5-25)

Deze schikking verbeeldt de opkomende zon.
“Licht” staat centraal in de lezingen van Advent. Daarom hebben we een
opkomende zon gemaakt, een zon die elke morgen weer opkomt en alles weer
in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon nog bescheiden.
De zon is nu nog klein, voor de stralen zijn gedroogde grassen gebruikt in gele tinten.
Voor de schikking ligt een “vrucht” in wol en linnen verpakt.
Geweven, als een mantel, veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen.

2e advent 2021

Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het
dopen van Jezus. (Lucas 3: 1-6)
Deze schikking verbeeldt de opkomende zon. “Licht” staat centraal in de
lezingen van Advent. Daarom hebben we een opkomende zon gemaakt,
een zon die elke morgen weer opkomt en alles weer in een nieuw licht zet.
In het begin van de adventstijd is de zon nog bescheiden.

De opkomende zon is iets groter geworden. Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets langer.
Voor de schikking staat een glazen schaal met water waarin een jakobsschelp drijft met daarin een brandend lichtje.
Dopen met licht.

3e advent 2021

Als je veel hebt..deel dan met de ander. (Lucas 3:7-18)

Deze schikking verbeeldt de opkomende zon.
“Licht” staat centraal in de lezingen van Advent.
Daarom hebben we een opkomende zon gemaakt, een zon die elke morgen weer opkomt
en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon nog bescheiden.
Tussen de stralen van de opkomende zon zijn tarwearen geplaatst. Granen waar brood van wordt gemaakt.

Voor de opgaande zon ligt een zelfgebakken Challah-brood.
Challah-brood is een traditioneel gevlochten brood dat gegeten wordt op de
sabbat.
Dit brood is gebakken door “bakker”- Rinus.

4e advent
Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. (Lucas 1:45)

Deze schikking verbeeldt de opkomende zon. “Licht” staat centraal in de lezingen van Advent.
Daarom hebben we een opkomende zon gemaakt, een zon die elke morgen weer opkomt.
En alles weer in een nieuw licht zet.

De zonnestralen worden langer en talrijker. Er zijn wilgenkatjes tussen de stralen geplaatst.
Wilgenkatjes zitten nog in de knop en staan voor het nieuwe begin.

Voor de schikking plaatsen we twee amaryllusbollen met een knop, gewikkeld in een blad van de
schoenlappersplant, symbool voor ‘in doeken gewikkeld’. De knop verbeeld ook het nieuwe begin.

Kerst

In het Woord was leven en het leven was
het licht voor de mensen (Johannes 1:4)

De zon is helemaal opgekomen.
Tussen de stralen zijn witte bloemen geplaatst.
En de lichtjes met de vorm van een ster geven extra licht om deze schikking te laten stralen.

Stralend licht
De nieuwe dag begint
met sterren in de nacht

Mededeling Kerkenraad

Vanwege de harde lockdown zullen de kerstdiensten en de zondagse erediensten tot en met 16 januari 2022 digitaal uitgezonden worden via kerkomroep. Er is in deze periode geen kerkbezoek mogelijk.

Oudjaarsdienst op vrijdag 31 december gaat NIET door.

Op zondag 2 januari 2022 zal ds. J. van der Sleen voorgaan. Er is dan geen familiedienst.

CORONAMAATREGELEN

U kunt de kerkdienst in de kerk bijwonen of online via Kerkomroep volgen.
(https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10761)

In ons kerkgebouw hanteren wij de volgende coronamaatregelen:
-Blijf thuis bij klachten
-Registreren bij binnenkomst
-Draag een mondkapje tijdens verplaatsingen
-Houd de verplichte anderhalve meter afstand aan

De aanvangstijd van de zondagse eredienst blijft 10.00 uur zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.

Liturgische schikking Gedachtenisdienst 21-11-2021

Het hart symboliseert de liefde van God. De steentjes staan voor de personen van wie we afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen.
Ze liggen op groene Fatsia bladeren. Deze bladeren hebben de vorm van een hand en groen staat voor eeuwig leven. Onze dierbaren zijn dus in Gods handen bij het eeuwig leven.
De krans om het hart houdt ze allemaal bij elkaar en bied geborgenheid en bescherming.
In de krans zitten witte rozen, voor elke overledene één.
En één extra voor de niet genoemde, maar die toch een lege plek in ons hart achterlaat.