Meditatief wandelen op Stille Zaterdag, 20 april 2019.

Op zaterdag 20 april 2019 organiseren wij een meditatieve wandeling. Deze wandeling staat in het teken van de Stille Zaterdag. De start zal zijn in de kerk van Nuis om half 9.30 uur. We beginnen met een korte viering. Na koffie en thee begint de wandeling. De route is ongeveer 9 kilometer en eindigt tussen 13.00-13.30 uur bij Camping “Aan de Bosrand” aan de Bremerweg in Zevenhuizen. Daar zullen we de wandeling afsluiten met een gezamenlijke lunch.

De wandeling zal een meditatief karakter hebben. Dat houdt in dat er in stilte en met aandacht wordt gewandeld. Onderweg is er ruimte voor bezinning en verbinding.
In verband met de organisatie willen we graag vooraf weten wie er meegaat. U kunt zich opgeven via het mailadres info@pknzevenhuizen.nl

Wij hopen u te mogen ontmoeten!

Hillie Poelstra, Annet Steenhuis en Gea Veldman

40 dagen tijd naar Pasen

In de 40 dagen tijd naar Pasen hebben we elke zondag een symbolische bloemschikking.

Hieronder 2 foto’s van de 1e zondag van de 40-dagen-tijd-2019.

1e zondag van de 40-dagen-tijd-2019:

In deze schikking worden 8 glazen flessen gebruikt die bekleed zijn met rietstengels. Het water in de fles geeft nieuw leven. De keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid. Er zijn 8 flessen gebruikt; op de 8e dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). De 8e dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd. Aan de verzoeking in de woestijn gaat de doop van Jezus vooraf. Lucas benadrukt bij de doop in de Jordaan de solidariteit van Jezus met het volk.

Onderstaand 2 foto’s van de 2e zondag van de 40-dagen-tijd-2019.

2e zondag van de 40-dagen-tijd-2019:

De 8 flessen staan in de vorm van een Grieks kruis. De Griekse letter chi, de 22e letter in het Oud-Griekse alfabet heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus, één van de namen van Jezus. De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. In de flessen zie je de helleborus. Deze bloem bloeit als het vriest en als er sneeuw ligt. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

Onderstaand 2 foto’s van de derde zondag van de 40-dagen-tijd.

3e zondag van de 40-dagen-tijd:

De lezingen vandaag roepen op tot ‘zien’. Omzien naar een ander.
De 8 flessen staan in een open ellips, zodat het op een oog lijkt.
De primulaplantjes doen denken aan ogen.
De sierlijk groene grassen versterken het beeld van inkeer.
Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen,
dat wij iets kunnen betekenen voor anderen.

Zie
Een bloeiende wilg
Een eerste teken
Van de lente
Die komen gaat

Onderstaand 2 fotos van de vierde zondag van de 40-dagen-tijd-2019.

4e zondag van de 40-dagen-tijd-2019:

Vandaag lezen we over de verloren zoon.
Er is vreugde.
De zoon realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt en begint opnieuw.
De oudste zoon kan het niet opbrengen deze broer feestelijk te onthalen.
Verheug je over iemand die de weg naar God vindt.
Wees blij. De zoon is terug en laten we feest vieren. 
De vorm (achthoek) wordt versterkt door groene takken.
In de flessen staan bloesemtakken die bloeien.
Een nieuw begin.

Onderstaand 2 foto’s van de vijfde zondag van de 40-dagen-tijd-2019.

5e zondag van de 40-dagen-tijd-2019:

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht?
Deze vragen staan centraal in dit verhaal.
De wijngaard is een gesloten vesting. 
De pachters verschansen zich.
Er is geen opening om het gesprek te voeren.
Verzoening lijkt niet mogelijk.
De vorm van de schikking is een gesloten vierkant.(er is geen opening om een gesprek te voeren)
In de flesjes staat een zwaardvormig blad (Sanseveria).
Daar tussen staan blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.

Jezus betreedt de stad vanuit het oosten.
Hij zit op een ezel.
Onder palmtakken en onder de klanken van Psalm 118 komt Hij als grote koning de stad binnen.
De 8 flessen symboliseren “de weg”.
In de flessen staan gebogen takken en palmblad, als ware het een poort.

Woensdag 3 april Gemeenteavond.

Woensdagavond 03 april Gemeenteavond in “het Anker”, aanvang 19.30 uur.

Agenda;
Cijfers, Feiten en andere wetenswaardigheden.
Na de pauze Nynke Dijkstra Algra. Thema: Missionaire gemeente en Pionieren in de kerk.
Nynke is toeruster pastoraat en gemeenteopbouw van de Protestantse kerk.

Familiedienst 7 april

ZONDAG 7 april 2019  FAMILIEDIENST

Het thema van deze dienst was: Dienen, Delen, Doen. Tijdens deze familiedienst heeft Harry van den Hout over zijn bijzondere leven verteld. Harry is gepensioneerd long- en tropenarts en is voorzitter van de Poor People’s Fund.
Tijdens het kindermoment in de dienst werd het “delen” uitgelegd aan de hand van mandarijnen. Het kinderkoor “de Parels heeft opgetreden”.

Harry van den Hout

Inloopochtenden

Elke eerste woensdag van iedere maand hebben we een inloopochtend voor alle 65plus dorpsgenoten, ook als u geen lid bent de kerk. We beginnen om 10.00 uur met de koffie. Nadat we gezellig bijgepraat hebben gaan we een spelletje spelen of nog verder met elkaar in gesprek. We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke maaltijd. De koffie met koek is gratis en voor de maaltijd vragen we een vrijwillige bijdrage.
Mocht vervoer een probleem zijn, neem contact op met:
Pietsje Fokkema; tel.06 45961581
Martje Kamminga; tel.631522 of
Henny Steenhuis; tel.631723 – 06 29435991.

“Onderweg zijn”

Samen met elkaar, alleen.

In januari zijn we gestart met de gesprekken rondom het thema “Onderweg zijn”. We hebben met een aantal gemeenteleden op een middag en een avond fijne ontmoetingen gehad, waarbij we in een open en respectvolle manier hebben gesproken over ons leven, ons (on)geloof, twijfels en onzekerheden. Deze bijeenkomsten zijn als zeer positief ervaren door ons en door de deelnemende gemeenteleden.

Dat heeft ons aangemoedigd een vervolg te geven aan deze gesprekken rondom dit thema. We nodigen u als gemeenteleden daarom uit om deel te nemen, en met elkaar in kleine groepen in gesprek te gaan. Ook niet-kerkleden zijn van harte welkom!

U mag zelf aangeven welke dag in de week u het beste uitkomt, we zullen de bijeenkomsten zoveel mogelijk op de wensen van de deelnemers afstemmen. We hopen u te mogen ontmoeten!

Als mensen van de WEG, delen we dat we samen op weg zijn

Rinus van der Wekken   06-83536157  rinuswekken@outlook.com
Annet de Bruin                 06-15158955  annet.debruin@kpnmail.nl

Foto’s van de kinderviering d.d. 27 januari 2019.

Thema :  David en Goliath

Een viering waarin het verhaal van David en Goliath werd verteld. Er werd gezongen en geknutseld. Het was een vrolijke kinderviering waarin we mochten leren dat ook wij, net als David, mogen vertrouwen op God.

Ina

Kerk-School-Gezinsdienst poppenspel “Rotsvast?!”

Zondag 3 maart 2019 om 09.30 uur

Poppenspel  “Rotsvast?!”

Er is geen scherm voor nodig, geen geluidsinstallatie en de omgeving is ook niet belangrijk. Zodra een pop tot leven komt door de handen en de stem van de poppenspeler, gebeurt hier iets bijzonders.

In zijn nieuwe voorstelling ‘Rotsvast’ brengt Matthijs Vlaardingerbroek  Petrus opnieuw tot leven. ‘Rotsvast?!’ gaat over het leven van Petrus, waarin hij langzaam maar zeker ontdekt wie Jezus is en wie hij daardoor zelf mag zijn. We beginnen bij zijn roeping tijdens de wonderbare visvangst, langs een aantal geloofsavonturen naar de verloochening en zijn herstel als vriend van Jezus!

Matthijs Vlaardingerbroek betrekt kinderen op een interactieve manier bij het verhaal en laat ze meehelpen op het podium. Een verhaal over een bijzondere vriendschap waaruit meerdere lessen te halen zijn.

Matthijs Vlaardingerbroek is iemand die:

– je met verwondering laat meevoeren in het verhaal…
– met véél humor plotseling de vinger op de juiste plek kan leggen…
– luisteraars op interactieve wijze in de voorstelling betrekt…
– zowel de kracht van buikspreken, als verrassende illusies in zijn voorstelling gebruikt…
– kinderen en volwassenen aanspreekt…
– maatwerk kan leveren en van elk aangeleverd thema een wervelend geheel maakt…
– een veelzijdigheid aan inspirerende en motiverende presentaties biedt…
– vanuit zijn creativiteit en out-of-the-box denken nieuwe inzichten presenteert…
– anderen inspireert om tot actie te komen…

Leuk voor jong en oud, met een hele goede Bijbelse boodschap!

Familiedienst 3 februari 2019

Op zondag 3 februari 2019 is er een familiedienst waarvoor wij u allen van harte uitnodigen.

Mevrouw Trudy Edelman zal dan spreken over de zendingsreis naar Indonesië die ze samen met haar man Tom Edelman heeft gemaakt ruim veertig jaar geleden. Uit de bijbel zal Mattheus 28: 16-20 “uitzending van de leerlingen”  worden gelezen. Een blazersgroep o.l.v. Aalt Kits begeleidt de liederen en het kinderkoor De Parels zal dan ook optreden.

Het belooft een hele bijzondere dienst te worden!

Rinus van Wekken, Ina de Vries, Janna Smit en Gea Veldman